Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:105
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46910Podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2020, před 2 lety

Jaroslav Hadrava

Znění stížnosti

Dobrý den,naletěl jsem taky na sliby od české srovnávací.Neustále volali slibovali a tak jsem podepsal něco u lesa na cestě.Pak po mě chtěli nějaký dokument to jsem řekl že jej nemám a tak že odstupuji a bylo zle vyhrožovali a vyhrožují nyní chtějí poslat exekuci.Nevím proč.Nedodal jsem doklad a tak je smlouva snad neplatná.Vnucují se a pak vyhrožují
J.Hadrava


Požadované řešení

Nehci ni platit poněvadž není žádná služba od sppolečnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2020 08:44, před 2 lety

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinností je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2021 16:50, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.