Společnost


Petr Zaplatílek

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4692Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodržení reklamační lhůty

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 18 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2014, před 6 lety

Zdena Panáčkova

Znění stížnosti

Dne 22. 3. 2014 jsme si objednali na výstavě v Praze sedačku Lucky s dodáním za 6-7 týdnů za 50 260 Kč. Sestava měla obsahovat sedací soupravu Lucky + křeslo + taburet v materiálu Carabu HP 102. 11. 6. 2014 po několika urgencích nám byla dodána sedací souprava bez taburetu s tím, že byl odeslán jinému zákazníkovi a obratem nám ho doručí. Na další telefonát nám oznámili, že ho musí nechat vyrobit. Taburet nám byl dodán 5. 8. 2014 s již jiným povrchem , ale stejným odstínem. Bohužel má kovové nohy a sedací souprava dřevěné. 5. 8. 2014 jsme za osobní přítomnosti prodejce v našem bytě reklamovali sedací soupravu pro vrzání při dosedu v oblasti šití v rozsahu asi 20 cm na obě strany. Toto uznal a oznámil nám, že k nám pošle technika na odstranění a posouzení závady. To se do dnešního dne nestalo ani přes telefonické urgence.. Dále jsem Vám na Vaši žádost odeslala na e-mail zaplatilek.p@seznam.cz ofocené nohy taburetu a soupravy a reklamaci na vrzající sedací soupravu.
Dne 20.8.2014 jsem telefonicky mluvila s p. Tomčíkovou, že chceme nohy u taburetu vyměnit vaším pracovníkem, protože by už nemusely v konstrukci již jednou navrtané držet a zároveň nám přislíbila, že nám oznámí, kdy přijede někdo na reklamovanou vrzající sedačku. Sama uznala, že nábytek za 50 tisíc by vrzat neměl. My jsme si jeli vybrat sedačku na výstavu s tím, abychom si na ní mohli sednout, vyzkoušet a nekupovali tak drahé zboží podle obrázku. Sedačka na výstavě byla o něco měkčí a rozhodně nevrzala. To, že sedačky běžně nevrzají uznal obchodník i paní Tomčíková. Bohužel do 8.9.2014 nedošlo k nápravě a proto jsem odeslala doporučený dopis o odstupení od smlouvy a žádost o vrácení peněz a vyzvednutí si zboží.


Produkt

Sedací souprava Lucky + křeslo + taburet


Požadované řešení

Chceme vrátit peníze i zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2014 16:02, před 6 lety

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. V reklamační řádu uvedeným na internetových stránkách prodávajícího je uvedeno následující: "Pokud zjistíte závadu výrobku, již při jeho převzetí, nebo během záruční lhůty, neprodleně nás o tom informujte na e-mail: info@mrakynabytku.cz, spolu s popisem závady, paragonem a záručním listem / pokud je dodán/, do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce a o způsobu náhrady škody." Nutno dodat, že pokud prodávající prezentuje nějaký elektronický kontakt, měl by ho v komunikaci se zákazníky využívat.

Pokud tedy spotřebitel nebyl poučen jinik, mohl reklamaci uplatnit i e-mailem (jde-li o e-mail, který prodávající udává pro komunikaci se spotřebitelem) a pokud je spotřebitel schopný prokázat, že prodávající e-mail přijal (např. potvrzením o přečtení) a bylo dohodnuto, že závadu posoudí technik u spotřebitele doma, lhůta pro vyřízení reklamace začala běžet uplatněním reklamace. Dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele platí, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající správně definoval co znamená podstatné porušení smlouvy, ale již nesprávně dovodil, že by se strany musely v tomto případě dohodnout, že se o podstatné porušení jedná. Slovní spojení "považuje se" označuje právní fikci, což znamená, že nastanou-li stanovené podmínky, o podstatné porušení se jedná bez dalšího. Toto ustanovení směřuje k ochraně spotřebite a definuje zřejmý nárok spotřebitele v případě neplnění lhůty pro vyřízení reklamace.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku nese prodávající.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.6.2015 10:15, před 5 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.


Zdena Panáčkova

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.6.2015 10:37, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Sedací soupravu nám p. Zaplatílek v květnu 2015 vyměnil. Sedačka na jedné části nevrže, ale na lehací části opět vrže. K výměně sedací soupravy došlo až po kontaktu s pracovníky pořadu Černé ovce s panem Zaplatílkem. Peníze vrátit nechtěl.