Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#46938Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 26 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2020, před 11 měsíci

Katka Požárová

Znění stížnosti

U notebooku se do 6 měsíců od koupě projevila vada, která bránila používání produktu. Stroj byl dán na první reklamaci, ze které se vrátil údajně opravený, avšak ve skutečnosti chybu neopravili, došlo pouze k aktualizaci softwaru. Na druhý den jsme notebook odnesli do servisu znovu. Druhá reklamace proběhla po 6 měsících od koupě. Po třech týdnech přišlo vyjádření, že se jedná o mechanické poškození z důvodu vniknutí tekutiny, není tedy nárok na opravu v záruce. Toto vyjádření přišlo ve formě protokolu v německém jazyce s doplněním fotodokumentace. Byla nabídnuta cenová nabídka za opravu, nebo možnost nesouhlasu a navracení neopraveného notebooku. Jsem si však jistá, že notebook v mém vlastnictví do kontaktu s žádnou tekutinou nepřišel, chyba se navíc projevila již před první reklamací, aniž by servis vniknutí tekutiny zmínil při první reklamaci. Z první reklamace jsem nedostala ani žádný posudek o chybě či fotodokumentaci, pouze info o tom, jak se snažili neurčitý problém vyřešit. Nemyslím si tedy, že by tato chyba vznikla mým zaviněním.


Produkt

Lenovo Legion Y540 81SX00QTCK


Požadované řešení

Ocenila bych, pokud by bylo možné navrácení peněz, vzhledem k tomu, že se vada poprvé projevila do 6 měsíců od koupě. Pokud toto řešení není možné, vzhledem k pozdější opakované reklamaci, chtěla bych uznat reklamaci, jelikož v mém vlastnictví k vniknutí tekutiny zvenčí dovnitř notebooku nedošlo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2021 19:02, před 10 měsíci

Spotřebitelka ve stížnosti uvádí domněnku vadnosti, kterou zakotvuje § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Toto ustanovení říká: "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí." Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení. Společnost by měla být způsobilá prokázat opak zákonné domněnky, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebitelce důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může u prodávajícího posouzení v reklamačním řízení rozporovat a dále se ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým bude poté dále v rozporování odůvodnění zamítnuté reklamace pokračovat. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitelky, je nutné se opět obrátit na prodávajícího (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2021 10:31, před 10 měsíci

Společnost opravu opětovně reklamovala u autorizovaného servisu výrobce Lenovo s důraznou žádostí o uznání reklamace. Žádost výrobce akceptoval a spotřebiteli byl vystaven opravný daňový doklad 2203838621.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2021 22:22, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Katka Požárová

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.2.2021 08:19, před 9 měsíci

Hodnocení: