Společnost


Čedok a.s.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4700Výše storno poplatků při odstoupení od cestovní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 14 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.10.2014, před 8 lety

Vítězslava Benešová

Znění stížnosti

Dne 12.9.2014 jsem uzavřela s cestovní agenturou Invia.cz, a.s., smlouvu o zájezdu, pořádaném Čedokem, a.s., v termínu od 7.10.2014 - 14.10.2014. Smlouvu jsem uzavírala přes internet. Pojištění storna jsem si nesjednala - nedopatřením jsem promeškala termín pro uzavření tohoto pojištění nanejvýš do druhého dne po uzavření cestovní smlouvy. Bohužel jsem před odjezdem na zájezd onemocněla, onemocnění si vyžádalo hospitalizaci a další léčbu, která trvá dosud. Dne 6.10.2014 jsem odstoupila od smlouvy o zájezdu rovněž přes společnost Invia.cz, a.s., a v souladu s příručkou dTestu "Pomocník na cesty" jsem požádala o vyúčtování provedených plateb pro porovnání výše odstupného se skutečnou výší nákladů. E-mailem ze dne 7.10.2014 mi bylo společností Invia.cz, a.s.
sděleno, že výše odstupného je 100% a že tedy žádné vyúčtování provádět nebude.
Z toho důvodu Vás žádám o prošetření mé stížnosti a sdělení, zda není postup cestovní agentury Invia.cz,a.s. v rozporu se zákonem, a zda tak nedošlo na straně cestovní agentury k bezdůvodnému obohacení, když požaduje odstupné ve výši 100% ceny zájezdu, jelikož součástí zájezdu byly služby, které jsem nečerpala
( polopenze, samostatný pokoj, okružní jízda ostrovem, trajekt, celodenní výlety...) a mohlo být tedy zabráněno jejich marnému vynaložení.


Produkt

Rezervační číslo : 1624074 , var.symbol.: 2988000


Požadované řešení

Požaduji vyúčtování provedených plateb a stanovení výše odstupného, které by bylo přiměřené vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2014 16:38, před 8 lety

Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkci, např. storno poplatky ve výši 100 % ceny zájezdu jsou jen těžko ospravedlnitelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využity, a mohlo být zabráněno jejich marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, jež nebyla zakoupena, cena fakultativních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předstihem do ceny zájezdu apod.). Nehledě na skutečnost, že CK mohla v konečném důsledku místo zákazníka zaplnit zákazníkem jiným.

Považujeme za pravděpodobné, že soudy by ujednání o storno poplatcích v takto nepřiměřené výši prohlásily za neplatné. Proto doporučujeme po CK požadovat vyúčtování provedených plateb a výši odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů CK tak, aby na její straně nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Jinými slovy – platí, že výše odstupného by měla být přiměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Příliš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatně (§ 1814 a násl. občanského zákoníku).

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.6.2015 10:20, před 8 lety

Společnost Čedok a.s. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.