Společnost


A JE TO, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#4712Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
22.10.2014, před 7 lety

Roman Kmoníček

Znění stížnosti

U společnosti A je to s.r.o. (jak výstižný název) jsem zakoupil model dálkově ovládaného auta s označením Monster Truck Terminator dne 23.6.2014. Již 1.7.2014 jsem auto reklamoval s tím, že nejde nabít baterie. Baterie mi byla bezplatně vyměněna. Druhý den, 2.7.2014 jsem byl opět reklamovat auto s tím, že baterie vydrží pouze několik minut a je cítit kouř z motorové části. Přesně po 30 dnech mi bylo posláno auto zpět s tím, že se "reklamace neuznává, jedná se o servis, model je značně opotřebován se známkami bourání, nezvládnutí pilotáže, způsob řízení nepřizpůsoben jízdním vlastnostem auta (přehřátí motoru a regulátoru)".
S tímto jsem nesouhlasil a dne 18.9.2014 jsem, po předchozím telefonickém rozhovoru s majitelem společnosti, zaslal doporučený dopis s dodejkou.
Z dopisu uvádím
Ve vyjádření Vaší firmy k zamítnuté reklamaci se uvádí jako důvod zamítnutí „způsob řízení nepřizpůsoben jízdním vlastnostem auta“. Dle §10, odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele jsem měl být seznámen se zvláštními pravidly, mj. tedy i s tím, co znamená způsob řízení přizpůsobený jízdním vlastnostem auta, avšak se tak nestalo. V přiloženém uživatelském manuálu nic podobného není uvedeno, vyjma sdělení, že model je určen pro překonávání členitého terénu a je určen pro venkovní jízdu. Dále je v návodu uvedeno, že model není určen do vody, mokré trávy, bláta a sněhu. Tato doporučení jsem respektoval. Z tohoto důvodu není zamítnutí reklamace dle mého názoru oprávněné a výrobek měl být opraven, nahrazen jiným nebo měla být vrácena kupní cena v plné výši.
Při mém předání výrobku k reklamaci jsem výslovně vyškrtl z Vašeho reklamačního listu větu „prodávající taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady, pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí“. Zmiňuji to zejména z toho důvodu, že jste bez mého souhlasu výrobek opravili a následně se pokusili výrobek uvést do původní stavu, což se nepovedlo – viz. fotografie výrobku po ukončení reklamačního řízení a jeho vrácení. Tímto mi vznikla škoda a nárok na náhradu škody.
Navrhuji se řídit standardním postupem při reklamaci – výrobek opravit. Nebráním se ani odstoupení od kupní smlouvy a vrácení plnění oběma stranami.
Dne 22.10.2014 mi přišla na můj telefon následující sms jako reakce na můj doporučený dopis s dodejkou.
"dobry den, tady je firma ajeto, pisi vam ve veci reklamace c. 1410 - vyjadreni k dopisu: Reklamace se opet zamita, pouzivani modelu nebylo v souladu s dodanym uzivatelskym manualem. model mechanicky poskozen zakaznikem. s pozdravem ZJ. technicke odd. ajeto s.r.o.


Produkt

Monster Truck Terminator - RC model 1:12


Požadované řešení

Navrhuji se řídit standardním postupem při reklamaci – výrobek opravit. Nebráním se ani odstoupení od kupní smlouvy a vrácení plnění oběma stranami.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2014 19:12, před 7 lety

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že zboží nebylo vadné při převzetí a také se musí vztahovat k vytýkané vadě, nikoli obsahovat obecná tvrzení.

Do doby než bude domněnka vyvrácena, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Odstoupení je tedy až poslední možností, pokud není možné reklamaci vyřešit opravou nebo výměnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2015 17:00, před 6 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.