Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#47219Nedodané zboží, nereagují na žádost o vrácení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

20 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.12.2020, před 7 měsíci

Radomír Pátík

Znění stížnosti

Dne 5.11. jsem na tomto portále objednal několik položek.
Část mi již asi po měsíci dorazila, z čehož bych chtěl jednu mp3 přehrávač vrátit, ale obchod nereaguje na mé maily ani telefony.
Zbytek stále nic, měl to být dárek k narozeninám.
taktéž na dotazy ohledně doručení obchod neodpovídá.


Produkt

Přehrávač MP3 po plném nabití vydrží asi 30 minut. nedodaný disk TOSHIBA flash disk USB 3.0 a Audio adaptér 3,5mm


Požadované řešení

Vrátit peníze za vrácené a stále nedodané zboží, včetně ceny poskytnuté služby - zprostředkování zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2020 22:25, před 7 měsíci

Pokud spotřebitel využil svého práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, je prodávající povinen vrátit spotřebitelovi přijaté peněžní prostředky ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení. Je-li prodávající v prodlení, má spotřebitel právo navíc žádat zaplacení zákonného úroku z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
28.12.2020 14:26, před 7 měsíci

Dobrý den,

nejprve je potřeba si ujasnit, že společnost LUNZO s.r.o., která je provozovatelem internetové galerie Lunzo.cz, zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s prodávajícím.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru.

V obchodních podmínkách (konkrétně bod 5.2 - https://www.lunzo.cz/obchodni-podminky/.) je jasně uvedena tato informace:

Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Samozřejmě zákazníkům umožňujeme vrácení zboží zpět prodejci.

Na email bylo zákazníkovi odpovězeno. Zboží bylo zasláno odděleně ve více zásilkách. Každé zboží je od jiného prodejce, a proto je zasíláno zvlášť.

Zbylé zboží bude zákazníkovi v pořádku doručeno.

Instrukce pro vrácení zboží prodejci na MP3 přehrávač byly v emailu zaslány také.

Na závěr bych chtěla uvést, že Česká obchodní inspekce nám při své kontrole dala jednoznačně za pravdu, že společnost LUNZO s.r.o. není prodávajícím ve vztahu k předmětu nákupu a odstoupením od smlouvy by jí vznikla majetková újma, nelze tedy vůči této společnosti uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 5 odst. 3 zákona a vynucovat po ní povinnost vrátit cenu zaplacenou za nákup.

S pozdravem Leona Veselá

Zákaznická podpora LUNZO s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 23:54, před 7 měsíci

Společnost LUNZO s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce.

Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je třeba toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tedy platit, že je vůči spotřebiteli neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a v procesu kontraktace není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, jasně a srozumitelně upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání.

Společnost LUNZO s.r.o. je proto podle našeho názoru, bez ohledu na deklarované ustanovení obchodních podmínek, v tomto vztahu prodávajícím.

K bodu 5.2 obchodních podmínek, které zmiňuje ve svém vyjádření společnost, uvádíme následující. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v případech vymezených v § 1837 občanského zákoníku. Společnost vychází dle našeho názoru chybně z toho, že poskytuje v postavení zprostředkovatele jen službu (zprostředkování obchodu), a nikoliv v postavení prodávajícího výrobek samotný. Její obchodní podmínky v bodě 5.2 vlastně jen kopírují ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku. Toto ustanovení se však týká pouze nemožnosti odstoupení od smlouvy o poskytování služby.

Máme za to, že společnost LUNZO s.r.o. však z důvodů, které uvádíme výše, se spotřebitelem neuzavřela žádnou smlouvu o poskytování služeb, ale uzavřela s ním kupní smlouvu, jejíž předmětem je výrobek. Proto není možné omezit právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy tak, jak to činí obchodní podmínky společnosti. Jinými slovy, toto ustanovení obchodních podmínek se pro daný vztah vůbec nepoužije.

S ohledem na výše uvedené stížnost přeřazujeme primárně na společnost, aby měla možnost se opětovně vyjádřit. Má-li společnosti LUNZO s.r.o. k dispozici stanovisko České obchodní inspekce, tímto ji zdvořile žádáme o spisovou značku tohoto stanoviska. I pro případ, že by Česká obchodní inspekce opravdu dospěla k jinému závěru, naše stanovisko ohledně překvapivosti obchodních podmínek v otázce zprostředkování zůstává neměnné.

Reakce společnosti

Publikováno
5.1.2021 20:25, před 7 měsíci

Dobrý den,

veškeré informace jsem uvedla již v předchozí zprávě. Zde Vám ještě zasílám odkaz na naše obchodní podmínky, kde jsou veškeré informace uvedeny: https://www.lunzo.cz/obchodni-podminky/.

Zde Vám zasílám spisovou značku stanoviska ČOI: 25385/18/2200.

S pozdravem Leona Veselá Zákaznická podpora LUNZO s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2021 11:12, před 7 měsíci

Děkujeme společnosti za zaslání spisové značky stanoviska České obchodní inspekce. Ve veřejně dostupné databázi ADR ČOI ani prostřednictvím jiných veřejně dostupných vyhledávačů se nám toto stanovisko nepodařilo dohledat. Zdvořile tímto žádáme společnost o sdílení tohoto stanoviska ve formě přílohy k jejímu komentáři, bude-li to možné.

Stanovisko ADR ČOI, které je veřejně přístupné a které při řešení těchto sporů bereme do úvahy, dochází ke stejnému závěru, který jsme prezentovali v našem vyjádření výše.
Odkaz na toto stanovisko: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2018/09/Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_23.8.2018.pdf.

S ohledem na výše uvedené stížnost přeřazujeme primárně na společnost, aby měla možnost se opětovně vyjádřit.

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2021 13:12, před 7 měsíci

Dobrý den,
jelikož se jedná pouze o mimosoudní řešení sporu, kterým není podloženo právní rozhodnutí.
Naše stanovisko je neměnné.

Krásný den přeje Lukáš Langer.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2021 10:01, před 7 měsíci

Stanovisko orgánu mimosoudního řešení sporů skutečně není obecně závazné (jeho závěry nezakládají práva a povinnosti pro všechny) a není závazné ani individuálně (věc může v případě ADR ČOI skončit maximálně uzavřením písemné dohody).

Naše vyjádření o tato stanoviska opíráme zejm. proto, že tato stanoviska jsou zpracovávána odborníky z dané oblasti práva, a tudíž jde zpravidla o kvalitní právní texty se značnou argumentační váhou.

S ohledem na poslední vyjádření společnosti není dosažení smírného řešení sporu možné. Stížnost proto tímto uzavíráme.