Společnost


Slevomat.cz, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:43
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#47255Zamítnutí odstoupení od smlouvy do 14 dnů při koupi online

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.12.2020, před 10 měsíci

David Burianec

Znění stížnosti

Dne 2.12. jsem objednal voucher na kosmetický zákrok konkrétně tento: https://www.slevomat.cz/akce/1738090-krasne-oboci-microblading-vcetne-korekce Následně jsem 4.12. napsal na podporu slevomatu, že bych rád voucher stronoval a odstoupil tak od smlouvy. Bylo mi řečeno, že odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů není možné, protože při objednávce voucheru jsem vybral i preferovaný termín. Odkázal jsem se na Všeobecné podmínky Slevomatu, kde je jasně napsáno, že 14 denní lhůta platí - na to jsem dostal odpověď, že na tento voucher se vztahují speciální podmínky a ty prý ruší všeobecné podmínky. Každopádně z mého pohledu ani ,,speciální podmínky,, nemohou rušit zákon. Kde podle zákona NOZ § 1837 spotřebitel nemůže odstoupit ve 14 denní lhůtě jenom v taxativně vymezených případech. Tento zákon má odstavce A-L, kde ani jeden nezmiňuje, že od kosmetické služby ať už na konkrétní termín či nikoliv nelze odstoupit. Podpora Slevomatu mi ani nebyla schopná říci, na základě jaké vyjímky by měly mít jejich speciální podmínky oporu v daném zákoně. Tj. z mého pohledu je odstoupení od smlouvy z mé strany platné, dodržel jsem dané náležitosti a mělo by mi být vyhověno.


Produkt

https://www.slevomat.cz/akce/1738090-krasne-oboci-microblading-vcetne-korekce


Požadované řešení

Požadované řešení je jednoduché: Chci aby Slevmoat dodržel zákon o ochraně spotřebitele a při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od zakoupení vrátil peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2021 12:27, před 9 měsíci

V popsaném případě nám také není zcela jasné, která výjimka by se měla v dané situaci aplikovat. Jediná, která se zdá být alespoň nějak relevantní, je obsažena v § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zní: "Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (...) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, (...)."

Dané ustanovení je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů: "Členské státy nestanoví právo odstoupit od smlouvy (...) v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, pokud jde o: (...) poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem vozidel, stravování nebo služby související s rekreační činností, pokud příslušná smlouva stanoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění; (...)."

Vnitrostátní právo, které je transpozicí práva EU, musí být vykládáno eurokonformním způsobem, tzn. tak, aby výklad odpovídal také případné směrnici. Vzhledem k výše uvedeným zněním právních předpisů pak máme za to, že výjimku nelze vyložit tak, aby zahrnovala i poskytování kosmetických služeb, resp. kosmetických zákroků.

Zároveň se domníváme, že se nejedná ani o poskytování zdravotní péče, která je z příslušné ochrany stanovené právními předpisy zcela vyňata § 1840 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy by tudíž mělo být možné.

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2021 14:53, před 9 měsíci

Hezký den, pane Burianče,

u voucheru s online termínem, který jste si zakoupil, platí následující storno podmínky:
Online termíny: Voucher na konkrétní termín nelze stornovat. Je možná pouze změna rezervace, a to nejpozději 24 hodin předem v pracovní dny. Při pozdější změně nebo nedostavení se na službu voucher bez náhrady propadá. Takový voucher nelze ani refundovat. (..)
Tyto storno podmínky jsou známy ještě před samotnou koupí a jsou v souladu s § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb.
Nedošlo zde k žádnému pochybení v posouzení Vaší situace.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den.
Eliška Kronďáková, Slevomat.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2021 12:49, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 19:07, před 7 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.