Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:39
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47267Neuznaná reklamace vadné baterie mobilu Samsung Galaxy J5 2016 J510F Dual SIM

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.12.2020, před 9 měsíci

Ivo Majerčin

Znění stížnosti

Popis závady:
Po iniciačním 100% nabytí baterie mobilu zakoupeného online u fy System Centre s.r.o. dne 2.11.2020 a vyzvednutého dne 5.11.2020 přes Zásilkovnu byl zaznamenán jeho několikadenní bezvadný provoz. Začátkem prosince byl tento telefonicky potvrzen i pracovnici customer care firmy System Centre Alphaelectronics.cz na základě jejího volání. Po několika dnech běžného užívání (bez aplikací aktivovaných na pozadí a ve středním úsporném režimu) se životnost baterie snižovala na méně než 5 hodin. V současnosti již po 4-5 hodinách běžného provozu indikuje stav nabytí 30% a mobil automaticky vypne. Při opakovaných pokusech o dobíjení po takovém vypnutí indikuje hned od počátku 0% nabytí a doba nabytí se prodlužuje až na 7-8 hodin, a to pouze do úrovně stavu méně než 60%, aniž by kdy již došlo ke 100% nabytí.

Popis řešení stížnosti:
popisem závady výše, zasláním požadovaných náležitostí (fa, stvrzenka, výrobní a IMEI čísla, kontaktní údaje a č.ú.) a návrhem řešení vyměnit vadnou baterku za novou funkční bylo dne 23.12.2020 s fy Alphaelectronics.cz potvrzující přijetí objednávky za fy System Centre e-mailem 4-krát komunikováno s vysvětlením, že klient již od roku 2021 nebude pro reklamace v ČR k dispozici a věc nemá odklad i z důvodu absence jakékoliv náhradní baterie. Argument, že proklientské jednání s odesláním bezvadné baterie obratem, aniž by se čekalo na doručení baterie vadné, fy Alphaelectronics.cz písemně odmítla i přesto, že provozuschopnost mobilu je bezpodmínečně nutné zachovat 24H až do výměny baterie, a to přes baterií vadnou. Podání ve věci se připravuje na kontrolní instituce maloobchodního prodeje včetně ČOI, média a sociální sítě v ČR a EU.


Produkt

Vadná baterie mobilu Samsung Galaxy J5 2016 J510F Dual SIM sériové číslo RV8HB1V6D0V; IMEI SLOT1 č. 354366081904739


Požadované řešení

Standardní vzor reakce na stížnost je níže:
"Omlouváme se za nepohodlí způsobené vadným produktem našeho dodavatele. Dodavatel a výrobce byl již online informován a přijímá opravná opatření. Nový produkt je již na cestě k Vám pod č. Jakmile jej obdržíte, pošlete, prosím, vadný výrobek na naši adresu (viz adresa v impressu), abychom reklamaci mohli snadno spárovat s fyzickým produktem. Po instalaci produktu oceníme Vaši odezvu online na ... anebo telefonicky na č. ... či SMS). Náš customer care Vás bude kontaktovat automaticky po 1. a 2 měsíci jeho zprovoznění. Děkujeme za trpělivost a ještě jednou přijměte naši omluvu za veškeré nepohodlí, které by mohlo být způsobené vadným produktem a reklamačním řízením."


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2021 18:27, před 8 měsíci

Okresní soud v Příbrami došel ve své rozhodovací praxi (sp. zn. 10 C 230/2011) k tomu, že standardní pokles kapacity baterie by po 24 měsících měl být cca 50 %. Vyplývá to z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2. Nemá-li baterie tuto kapacitu, má výrobek vadu ve smyslu § 2161 odst. 1 písm. a), b) občanského zákoníku. Příslušenství věci (nabíjecí kabel) musí být dodáno bezvadné. V opačném případě má výrobek rovněž vadu.

Kupující může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Má-li věc vady, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2021 13:55, před 8 měsíci

Spotřebitel nám prostřednictvím další stížnosti zaslal následující vyjádření:

"Společnost prostřednictvím customer care firmy Alphaelectronics.cz dne 29.12.2020 po posledním pokusu klienta o smír ze dne 23.12.2020 jej e-mailem informovala, že náhradní baterie byla stejný den zásilkovnou odeslána. Po jejím doručení a vyzvednutí dne 30.12.2020 byla řádně nabita a provozní odchylky nebyly zatím shledány. Stran jejich případných zjištění se s customer carem společnosti, který nabídl mobilní telefonní číslo, lze nadále spojit i napřímo. Výměnou za obdržený náhradní kus byla vadná baterie dle požadavků společnosti dne 30.12.2020 záhy vypravena pojištěnou doporučenou zásilkou k fyzickému spárování předmětu původně neuznané reklamace a jejímu řádnému vyřízení. Customer care byl o podrobnostech podrobně informován a jeho vstřícné profesionální jednání, které umožnilo modelové řízení reklamace, klientem velmi oceněno. Požadované řešení lze považovat za vyřízené."

Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme s dosažením dohody.