Společnost


www.fashionlu.cz

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47287Nedodané zboží, nevrácené peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.12.2020, před 2 lety

Šárka Spalová

Znění stížnosti

Objednávka nedoručena v garantovaném termínu. Odstoupení od smlouvy 26.11. Již měsíc čekám na vrácení peněz. Nikdo včas nekomunikuje.


Produkt

Roušky


Požadované řešení

Vrácení peněz za neuskutecnenou objednavku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2020 20:52, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost při nabízení zboží uvést svoji totožnost a adresu nebo totožnost a adresu osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet. Pokud tak neučiní, dopouští se klamavého opomenutí, jenž je řazeno mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Nejsou-li tyto informace uvedeny na webových stránkách prodávajícího, doporučujeme spotřebiteli, aby se obrátil na Českou obchodní inspekci, která provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

V tomto případě bude zřejmě problém s faktickým vymáháním práva, neboť nám není známo, jaký subjekt provozuje internetový obchod. Pokud společnost nedodá zboží, může spotřebitelka zvážit podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2021 08:57, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.