Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#47304Odstoupeni od smlouvy 2020

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
28.12.2020, před 4 měsíci

Květoslav pospíšil

Znění stížnosti

Dobrý den,
10.6.2020 jsem k vám posílal dopis o ukončení smlouvy A o zrušeni dodávky elektřiny /číslo přihlášky 46356/ kterou jsem podepsal mimo obchodní prostory,v mém bytě/podomní prodej/.
Tu jsem zrušil dopisem,jak ukládá ČEÚ ještě před dodávkou elektřiny,která byla od 5.9.-6.10.2020 a kdy mě bylo odebráno společnosti LAMAenergy odběrné místo!
Společnost LAMAenergy ,tedy odebrala odběrné místo (č.859182400400675957) stávající společnosti Comfortenergy s.r.o..Společnost LAMAenergy věděla,že změna dodavatele není "POVOLENA" díky námitce OTE a.s.
Nyní mě vyhrožuje společnost LAMAenergy smluvní pokutou za nedodrženi smluvních podmínek.
Rad bych to uvedl na pravou cestu a tento problém vyřešil k mé spokojenosti.
Jinak bych to musel řešit přes ČEÚ.
s POZDRAVEM

K.Pospišil


Požadované řešení

Požaduji odstoupeni od smluvni pokuty společnosti LAMAenergy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2021 14:02, před 3 měsíci

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Co se týče případné smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2021 12:56, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.