Společnost


CCC Czech, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:203
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#47354Ignorace reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.12.2020, před 7 měsíci

Šárka Bradikova

Znění stížnosti

Dobrý den,

26.9. Jsem reklamovala zimní obuv a dne 21.10. jsme si jeli opravenou obuv převzít. Po vyzkoušení jsme zjistili, že oprava reklamovanou vadu neodstranila. Na návrh pracovnice CCC jsme obuv nepřevzali s tím, že se obuv pošle k druhému kolu reklamace. Vše mám potvrzené, včetně razítka, podpisu a datumu. V těchto dnech jsem začala pátrat jak to vypadá s reklamací a regionální manažerka paní Kratochvilová mi oznámila, že reklamace byla ukončena 21.10. I přes to, že mám potvrzené druhé kolo reklamace. Což tedy znamená, že s botami nikdo nic nedělá a jen leží "někde". Absolutní nezájem situaci vyřešit.


Produkt

Ccc Zlín Centro


Požadované řešení

S ohledem na nezájem a ignoraci dohody ohledně druhého kola reklamace požadujeme vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2021 12:34, před 6 měsíci

Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Pokud byl reklamační nárok uznán, ale oprava vadu neodstranila, nebyla reklamace vyřízena. Prodávající, neodstraní-li vadu "na první pokus", má sice možnost vadu odstranit i dodatečně, avšak v původní lhůtě. Tzn., nebyla-li vada odstraněna opravou do 30 ode dne uplatnění ("první") reklamace, není reklamace řádně a včas vyřízena, a tudíž spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2021 13:48, před 6 měsíci

víz stížnost #47648


Šárka Bradikova

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.2.2021 10:32, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
pokud společnost CCC tvrdí, že jejich personál nepochybil, i přes to, že neznají správný postup jak obuv reklamovat a jak postupovat dle reklamačního řádu, bude se jednat spíše o politiku společnosti.
Děkuji "Vaše stížnosti" za pomoc, jak dále ve sporu pokračovat a tím pádem jsme se po několika měsících dočkali vyřešení situace - vrácení peněz.