Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47563Pokuta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.01.2021, před rokem

Ivana Grufíková

Znění stížnosti

V říjnu 2020 kontaktovala mojí matku společnost Česká srovnávací s tím, že s nimi podepsala smlouvu o výběru dodavatele elektřiny a plynu a a nedodržení této smlouvy požadovali pokutu 10.000kč. Moje matka (76let) si žádné takové smlouvy není vědoma, proto jsem společnost kontaktovala zpět a žádala o zaslání kopií údajné smlouvy. V období říjen-prosinec 2020 jsem v tomto směru jednala se společností 6krát, vždy mi kopie byly přislíbeny a nic. Pouze opakované telefonáty o pokutě mé matce,na kterou toto mělo vždy špatný vliv, je několik let nemocná se srdcem.
Prosím o radu, jak postupovat dál.


Požadované řešení

Upuštění od údajné pokuty a již nekontaktovat


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2021 10:58, před rokem

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek nevznikl, nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinnosti je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 3512/11) v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2021 22:14, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.