Společnost


Rumble corp. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:90
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#47616Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2021, před rokem

Anna Uhlířová

Znění stížnosti

Dne 5.12.2020 jsem si objednala 3x vyhřívané legíny THICAM v celkové ceně 1.620,- Kč a zboží jsem zaplatila přes bankovní účet. 5.12.2020 mi bylo Remartem potvrzeno zaplacení. 6.12.2020 mi bylo písemně sděleno, že zboží bylo odesláno.
14.12.2020 jsem písemně žádala Remart o vysvětlení, proč zboží dosud nepříšlo. Bylo mi sděleno (14.12.), že se zásilka může nacházet na doručovací poště.
Dne 18.12.2020 jsem po zjišťování na České poště žádala pracovníky Remartu, aby mi sdělili číslo balíku, aby bylo možno zásilku na poště dohledat.
28.12.2020 jsem zásilku znovu urgovala na Remartu, ale do dnešního dne nic nepřišlo.


Produkt

vyhřívané legíny THICAM - šedá, velikost S, XL, XXL (3 x 540,- Kč, celkem 1.620,- Kč)


Požadované řešení

Vrátit peníze ve výši 1.620,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2021 13:29, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2021 09:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.