Společnost


Pavel Lesák

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47632Reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2021, před 3 měsíci

Martin Čižmarik

Znění stížnosti

V internetovém obchodě peknyobchod.cz jsem koupil autodráhu. Jedno autíčko z autodráhy je nefunkční. Při pokusu o reklamaci společnost nekomunikuje. Společnosti jsem přes jejich stránky zaslal dotaz, jak při reklamaci postupovat - bez odezvy. Následně jsem jim e-mailem poslal vyplněný a podepsaný formulář pro uplatnění reklamace dle pokynů na jejich stránkách - opět již týden bez odezvy.


Produkt

Autodráha Top racer


Požadované řešení

Vyměnit nefunkční autíčko.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2021 11:35, před měsícem

Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti, může spotřebitel uplatnit své nároky z vadného plnění (zboží reklamovat). Prodávající má zásadně 30 dní na vyřízení reklamace (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele), přičemž jí buď vyhoví, anebo ji s odůvodněním zamítne. Lhůta pro vyřízení začíná běžet dnem, kdy byla reklamace uplatněna - tj. den, kdy spotřebitel informoval prodejce o tom, že má zboží vadu a že uplatňuje reklamaci.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.


Martin Čižmarik

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.4.2021 14:50, před 3 dny

Společnost už reklamaci vyřídila k mé spokojenosati.