Společnost


ShipGratis Limited - POŠTA ZDARMA

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#47646Halenka - nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2021, před 4 dny

Eva Capoušková

Znění stížnosti

Dne 16.3.2020 jsem zaplatila na účet číslo1387473949/2700 419 Kč za objednanou bílou halenku. Variabilní symbol 1200117388. Dostala jsem odpověď, ale zboží dosud ne.


Požadované řešení

Dodat halenku, nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2021 18:57, před 3 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2021 08:59, před 2 dny

Dobrý den,

velice se Vám omlouváme za komplikace, neváhejte se na nás obrátit na náš e-mail: info@postazdarma.info a my s Vámi celou situaci dořešíme.
Přejeme Vám hezký den.
Tým Pošta zdarma

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.