Společnost


FIRKAMINEX s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47651Eshop Firka.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2021, před 15 dny

Simona Mašová

Znění stížnosti

Objednáno a zaplaceno zboží bankovním převodem dne 16. 12. 2020.
Komunikace e shopu - potvrzení objednávky, předfaktura, informace o zpracování objednávky a odesílání zboží.
Zboží nedodáno!
Nereagují na emaily a telefon.
Podáno tresntí oznámení na Policie ČR.


Produkt

AMICA 510EE


Požadované řešení

Doručení zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2021 10:19, před 15 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.