Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47671Vystavení sankce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2021, před rokem

zdenka bartosikova

Znění stížnosti

Nebylo mi sdělěno, že jde o změnu dodavatele nemám na kopii ani datum ani jiné údaje OZ který u mě byl tak furt jen kecal, že je něco špatně, že to přišel opravit myslela jsem si, že jde o aukci, která mi vybrala už dodavatele předtím, celou mě pomotal a nyní vyžadují pokutu 5000kč za nedodržení ani nevím čeho.


Požadované řešení

Ukončit plnou moc a zrušení pokuty 5000kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2021 15:18, před rokem

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinnosti je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 3512/11) v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj (např. o nezávaznosti souhlasu), mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále/také má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná. Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Pokud spotřebitel vůbec nevěděl, jakou listinu podepisuje a nedostalo se mu od zástupce společnosti ani minimálního vysvětlení, mohla by být (kromě výše zmíněné neplatnosti) namítána také nicotnost právního jednání, a to dle § 551 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 11:59, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.