Společnost


Viralio s.r.o.

Počet nahlášených stížností:141
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#47686Viralio s.r.o. Rybná 716/24 110 00 Praha - nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2021, před 2 dny

Ján Gabriž

Znění stížnosti

spoločnosť nedodala objednaný a vopred zaplatený tovar - rouška v hodnote 8 588,00 CZK


Produkt

50 ks 1 ks 1 ks Antivirová nanorouška z nanovlákna PA6 s aktivním stříbrem AG+ znovupoužitelná - černá PPL-SK Zaokrouhlení Celkem DPH 21 DPH 21 % 21 % 21 % bez DPH % CENA ZA MJ 139,79 Kč 107,44 Kč 0,42 Kč


Požadované řešení

vrátenie penazí


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2021 11:06, před 2 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.