Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:203
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47717Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2021, před 2 lety

Eva Zálešáková

Znění stížnosti

Dne 17.12.2020 jsem převzala zboží, které bylo součástí objednávky 19.11.2020, daslší část mi doposud nepřišla.
21.12.2020 jsem poštou odeslala zboží s odstoupením od smlouvy, toto jsem odeslala i emailem. Téhož dne mi emailem bylo sděleno, že osdtoupit od smlouvy dle jejich obchodních podmínek nelze.


Produkt

On-line prodej oblečení a doplňků


Požadované řešení

Tímto prosím o radu jak dál postupovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2021 09:57, před 2 lety

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Výjimky z práva a odstoupení může stanovit pouze zákon, který tak činí v § 1837 občanského zákoníku. Nejde-li o výjimku tam uvedenou, má spotřebitel vždy právo na odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě. K obchodním podmínkám, které by toto právo v rozporu se zákonem omezovaly, se dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží (jako by ani nebyly).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2021 17:54, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.