Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:127
Stále v řešení:70
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 92 stížnostech.

#47743Mnou neuskutečněná objednávka

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.01.2021, před 3 měsíci

Pavel Kremlík

Znění stížnosti

Dobrý den,
11.1.2001 mi na e-mail došlo potvrzení objednávky na roční balení tablet vitaminu D3 pouze za cenu poštovného. Já osobně jsem ale nic neobjednal, tudíž moje kontaktní údaje někdo zneužil. Na e-mail, ve kterém jsem společnost o této situaci informoval, mi chodí pouze automatické odpovědi.ID objednávky: 2101319874


Produkt

Vitamín D3 na rok zdarma


Požadované řešení

Prosím o zrušení vytvořené objednávky, zrušení věrnostního programu a vymazání mých osobních údajů z databáze.
O vymazání údajů a zrušení objednávky bych prosil zaslat informační e-mail.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2021 13:16, před 2 měsíci

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2021 13:10, před 2 měsíci

Vážený pane Kremlíku,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že naše společnost obdržela dne 11.1.2021 objednávku ročního balení produktu Vitamín D VitaSolaris, zaslanou prostřednictvím našich webových stránek. V našich obchodních podmínkách jasně deklarujeme, že jakoukoliv objednávku může učinit pouze osoba starší 18 let a to pouze vlastním jménem, tedy sama za sebe, objednání třetí stranou není přípustné. Přesto se s tím čas od času setkáváme a mnohdy z věci vyplyne, že objednávku učinila např. manželka na manžela, jiný člen domácnosti, apod. My ovšem takovouto objednávku neakceptujeme. Dovolte mi Vás ujistit, že objednávka byla jednorázová, Vaše osobní údaje byly předány k výmazu a z naší strany se tak jedná o poslední kontakt.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Pavel Kremlík

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.2.2021 17:57, před měsícem

Dobře díky za vyřízení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 16:24, před 3 dny

S ohledem na výše uvedené stížnost uzavíráme s dosažením dohody.