Společnost


DuPonti s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#47999Neidentifikovatelná platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.01.2021, před 6 měsíci

Jan Mátl

Znění stížnosti

Dobrý den

Obracím se na Vás s souvislosti s platbou, kterou jsem zaznamenal na svém bankovním účtu, a jež nedovedu přiřadit k žádné konkrétní službě.
Jako příjemce je uvedeno "DuPonti s.r.o Prague CZ". Částka je 1,200 Kč.
Před několika dny jsem si v rámci seznamovací služby Badoo skutečně zakoupil jisté kredity, avšak to mělo být za částku 399 Kč.
Krom toho tyto kredity nebyly vůbec připsány.

Prosil bych tedy o vysvětlení výše platby nebo o sjednání nápravy, pokud došlo k chybě.


Produkt

služba "Hromada kreditů" na seznamovacím portálu Badoo


Požadované řešení

Pravděpodobným řešením je navrácení peněz (požadovaná služba nebyla uskutečněna).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2021 07:40, před 6 měsíci

Ze zkušeností ostatních spotřebitelů vyplývá, že jim společnost částku strhává v případě, že se registrovali na portálu https://www.katolickaseznamka.cz/.

Ačkoliv to ze stížnosti nevyplývá přímo, mohlo by v tomto smluvním vztahu dojít k tzv. automatické prolongaci smluvního vztahu, která je upravena v čl. 11 odst. 2 obchodních podmínek společnosti (nazvané jako "Smluvní ujednání"). Automatická prolongace spočívá v tom, že je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná. Dle smluvních ujednání na https://www.katolickaseznamka.cz/terms-and-conditions je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu poskytovatele. Obdržení výpovědi je poskytovatel povinen uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho emailovou adresu.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud závazek zanikl uplynutím původně sjednané doby a přesto společnost spotřebiteli nevrátí peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod se zánikem závazku odpadl). V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2021 08:37, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Mátle,
V jakém datu Vám peníze odešly? Určitě nejde o seznamku Badoo, tu neprovozujeme. Tušíte přes jaký email jste mohl být registrovaný, případně na jaké seznamce (jiné než Badoo)?

S pozdravem
DuPonti


Jan Mátl

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.1.2021 12:18, před 6 měsíci

Dobrý den

Pokud se nejednalo o seznamku Badoo, tak pak jsem ještě zaregistrovaný na Elite Date.
Tam jsem však v posledních dnech nic čerstvě neobjednával.
Platba se na mém účtu objevila 23.ledna - k jejímu zaúčtování došlo o dva dny později.

S pozdravem
Mátl

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2021 13:33, před 6 měsíci

23.ledna neevidujeme žádnou platbu 1200. V tom případě Váš poprosíme ještě o poslední 4 čísla karty, ze které došlo k platbě.
Děkujeme

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2021 14:19, před 6 měsíci

23.ledna neevidujeme žádnou platbu 1200. V tom případě Váš poprosíme ještě o poslední 4 čísla karty, ze které došlo k platbě.
Děkujeme


Jan Mátl

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.1.2021 20:44, před 6 měsíci

Poslední 4 čísla karty jsou 9961

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2021 07:56, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Mátle,
platbu jsme dohledali, je napárovaná na Váš účet na seznamce Silnejsi.cz, kde máte aktivní účet na email jan.matl.87@seznam.cz. Tento účet jste využil naposledy 26.1.2021, tedy před dvěma dny.
Chcete účet nadále využívat, nebo jej máme smazat? V tuto chvíli máte předplacenou dobu do 23.4.

S pozdravem
DuPonti s.r.o.


Jan Mátl

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.1.2021 12:18, před 6 měsíci

Dobrý den,

Moc děkuji za informaci.
Účet případně smažu sám.

S pozdravem
Mátl


Jan Mátl

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.1.2021 12:18, před 6 měsíci

Dobrý den,

Moc děkuji za informaci.
Účet případně smažu sám.

S pozdravem
Mátl

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2021 12:56, před 6 měsíci

Dobrý den,

děkuji a hezký den
DuPonti s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2021 18:35, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jan Mátl

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.2.2021 18:38, před 5 měsíci

Hodnocení: