Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#48073Neobvyklý hluk od zadních kol

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
29.01.2021, před rokem

Jiri Samal

Znění stížnosti

U vozu Superb Combi se po cca po 14 tis km začal ozývat neobvyklý hluk
od zadku auta a rychlost od 70-80 km/hod.
Auto je v záruce.
Auto bylo koupeno ve firmě Olfin Hradec Králové. Tam jsem dal závadu opravit 25.1.2021.

Auto není dodneška opravené. Prodejce není schopen určit termín dokončení, nenabídl náhradní řešení.


Produkt

Škoda Suprb TMBLP9NP7L7069055


Požadované řešení

Urychlit opravu a do jejího dokončení poskytnout adekvátní náhradu.

J.Šámal tel. 602425363


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2021 09:21, před rokem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku; spotřebitel má povinnost vrátit zboží. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud již uběhla zákonná záruční doba, je možné využít smluvní záruku za jakost, byla-li smluvena. Její uplatnění a podmínky se řídí tím, co se mezi sebou strany dohodly (ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 16:56, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.