Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48211NEVRÁCENÉ PENÍZE ZA ZBOŽÍ

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.02.2021, před rokem

LENKA KRÁLOVÁ

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 4.1.2021 mi dorazilo objednané zboží....bunda měla nevyhovující materiál i špatnou velikost .... ještě ten den 4.1.2021 jsem vyplnila reklamační formulář + foto a žádala o vrácení peněz i adresu kam zboží zaslat. Psala jsem snad tisíckrát na PODPORU JUUM....kde mi stále odepisují ...ŽE REKLAMACE NEBYLA UZNÁNA A NEMOHOU NIC DĚLAT....přesto že jim stále píši...ŽE NIC NERTEKLAMUJI ALE VRACÍM V LHŮTĚ 14 DNU NEPOŠKOZENÉ ZBOŽÍ...ČEKALA JSEM DO DNEŠNÍHO DNE....kdy mi peníze máte vrátit ...ale nic mi nepřišlo. Dnes jsem našla tyto stránky tak píši poslední dopis a žádám Vás o vrácení peněž a adresu ...kam zboží zaslat.. V ponDělí se chci obrátit na ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCI....Doufám že to do té doby vyřešíte.


KRÁLOVÁ LENKA


Produkt

ČÍSLO OBJEDNÁVKY 5503588


Požadované řešení

VRÁCENÍ PENĚZ!!!!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2021 14:06, před rokem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Podnikatel nemá nárok na to, aby spotřebiteli toto odstoupení odepřel s odůvodněním, že "vrácení zboží řešíme formou reklamace".

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Co se týče "praktického provedení" odstoupení od smlouvy, spotřebitel pouze zašle odstoupení od smlouvy na adresu Milady Horákové 382/75, Praha, PSČ 17 000, nejlépe doporučeně. Vzorový dopis je možné vyhledat na webové adrese (https://www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu). Na odstoupení však nejsou kladeny žádné formální požadavky, proto je plně postačující, pokud spotřebitelka s touto informací kontaktovala společnost prostřednictvím e-mailu. Pokud však doposud neuběhla 14denní lhůta, doporučujeme pro zvýšení právní jistoty zaslat odstoupení i ve formě dopisu. Spolu s tímto dopisem je nutné na výše uvedenou adresu odeslat zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2021 23:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.