Společnost


Foot Locker Czech Republic s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:36
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48291Žádné informace o objednávce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 hodina 7 minut

Detail stížnosti

Publikováno
08.02.2021, před 2 měsíci

Michaela Machová

Znění stížnosti

Dobrý den,
5.2.2021 jsem si u Footlocker zakoupila boty.
Bohužel mi nepřišel žádný mail o potvrzení.
Peníze se z účtu odečetly.
https://www.footlocker.cz/en/product/lacoste-powercourt-menshoes/314310067104.html


Požadované řešení

Prosím informace o objednávce nebo případné vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2021 10:45, před 2 měsíci

Je-li smlouva uzavírána za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, musí prodávající dle § 1827 odst. 1 občanského zákoníku potvrdit spotřebiteli přijetí její objednávky.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Společnost Foot Locker Czech Republic s.r.o. byla o podané stížnosti informována a nemá zájem o využití služby VašeStížnosti.cz pro řešení spotřebitelských sporů, neboť považuje svůj zákaznický servis za zcela dostatečný. Vzhledem k tomu, že tato služba funguje na principu dobrovolnosti, stížnost uzavíráme. Spor tak může být nadále řešen pouze v občanskoprávním řízení. V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.