Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:160
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48297Nedoručené zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.02.2021, před rokem

Michaela Ponkeová

Znění stížnosti

Nákup dne 29.12.2020 Hned druhý den přišel email, že balíček už míří ke mě. Po 40 dnech čekání, posílám emaily na které je mi odpovídáno, že doba dodání je 5-40 dní. Byla mi poslána sledovací čísla, u jedné objednávky fungovalo a ta mi byla doručena. U té nedoručené sledovací číslo nefunguje / neexistuje. Poté okecávky jak si mám dojít na poštu. Po žádosti o nové sledovací číslo, o to, aby zásilku dohledali, nebo ať mi vrátí peníze, už jen posílají pořád dokola: S ohledem na aktuální mimořádnou situaci a to na pandemii způsobenou COVID-19 se může stát, že bude prodloužena dodací doba zásilek a to z důvodu omezení letecké dopravy a logistického zdržení na nejenom straně zahraničních dodavatelům, ale také na straně České pošty nebo Zásilkovny, neboť tyto dva české subjekty přebírají zahraniční zásilky a rozváží je až k Vám do rukou nebo na odběrná místa.

Naši dodavatelé dělají co mohou, aby urychlili dobu dodání ale jsou nuceni respektovat vládní nařízení a opatření pro zamezení šíření COVID-19, která se dotýkají omezení dopravy. Doručení zásilky se tak může prodloužit až o 40 pracovních dní k běžné doručovací době.

Děkujeme za pochopení.


Produkt

Objednávka č. 7709933 Nabíjecí stojan na PS4 ovladače Jumper


Požadované řešení

Neprodleně žádám o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2021 12:40, před rokem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2021 23:35, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.