Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:197
Z toho za letošní rok:73
Stále v řešení:57
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 75 stížnostech.

#48339Zrušení objednávky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.02.2021, před 25 dny

Jaroslav Zabořil

Znění stížnosti

Dne 8.2.2021 mi přišel e-mail ze je mi bude doručena objednávka. já osobně jsem nic neobjednaval. Prosím o vyřešení a nezasilani.


Produkt

Vitasolaris vitamin D


Požadované řešení

Zrušení objednávky avymaz z evidence


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2021 07:22, před 25 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2021 15:11, před 24 dny

Vážený pane Zabořile,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že jsme obdrželi objednávku produktu Vitamín D VitaSolaris, zaslanou prostřednictvím našich webových stránek dne 8.2.2021. V našich obchodních podmínkách je uvedeno, že objednat jakýkoliv produkt může pouze osoba vlastním jménem, tj. sama za sebe. Objednání třetí osobou je pro nás neakceptovatelné. Na základě Vašeho prohlášení mi dovolte Vás informovat, že Váš zákaznický účet byl zablokován a nic dalšího Vám z naší strany zasláno nebude. Související pohledávka byla stornována a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Jaroslav Zabořil

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.2.2021 07:25, před 24 dny

Hodnocení: