Společnost


ELECTROLUX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48377Neopravený produkt v záruce a placené pozáruční opravy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2021, před 12 měsíci

Dita Žaludová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 16.11.2020 jsem reklamovala produkt AEG pračku se sušičkou L7WBG47W. Uvedená závada byla ta, že pračka "přeskakuje" sušící režim a prádlo tedy nevysuší.


V následujícím týdnu dorazil technik na opravu. Pračka sušila zhruba den a po té znovu stejná závada. Volali jsme tedy do servisu podruhé s požadavkem na opravu a reklamovali práci technika.

Opravář přijel, podle jeho slov se jednalo o stejnou závadu, kterou podle jeho slov opravil, nicméně nezůstal na otestování funkčnosti a pračka vykazuje stále původní reklamovanou chybu.

Volali jsme tedy do servisu 11.02, kde nám bylo řečeno, že pračka je již po záruce a musíme tedy minimálně zaplatit výjezd technika v ceně 1 000,-.

S tímto nesouhlasíme, nejedná se o nahlášení nové reklamace, ale reklamování práce technika, kdy byla pračka stále v záruce.


Produkt

AEG L7WBG47W /


Požadované řešení

Neplacená oprava produktu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2021 10:11, před 11 měsíci

Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Nebyla-li vada v rámci druhé reklamace odstraněna, nebyla druhá reklamace vůbec ukončena, resp. řádně vyřízena.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje. Při odstoupení si strany vrací to, čím původně plnily.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2021 14:48, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.