Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2671
Z toho za letošní rok:96
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#48448Nedoručení zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 minut 18 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2021, před měsícem

Rene Sliwka

Znění stížnosti

Dne 12.1.2021 byl na poštu Brno 12 doručen balík LT475505900NL ze zahraničí který jsem uhradil dodavateli (aliexpress), balík má správnou adresu, ale 12.2. jsem dostal od dodavatele informaci, že mám prověřit poštu v místě bydliště , že mají informaci, že je balík nedoručitelný. Obratem jsem tedy kontaktoval poštu,kde mi bylo řečeno, že balík se vrací zpět dodavateli z dovůdu nevyzvednutí. Bohužel do data 12.2. jsem nikde nedostal informaci,že je balík k vyzvednutí a ani mi nebyl doručen, jak je to možné? Nyní nemám ani balík ani peníze vinou české pošty, jak mám postupovat dále?
S pozdravem Sliwka


Produkt

LT475505900NL


Požadované řešení

Uhrada vzniklé škody


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2021 08:53, před měsícem

Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta, s.p. shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.