Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:196
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:56
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 75 stížnostech.

#48496Zrušenie objednávky + vymazanie osobných údajov. Zákaznické číslo 0683738.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
16.02.2021, před 16 dny

Ján Hrubčo

Znění stížnosti

Dna 4.2.2021 som si objednal u vás D3 vitamín na celý rok(číslo objednávky
2102420960). Objednávka bola unáhlená a aj na základe z internetu získaných informácií, som sa rozhodol zrušiť akýkoľvek obchodný vzťah s vašou firmou.
Zároveň žiadam vymazať moje osobné údaje. Doručenú zásielku č.3372226 s obsahom "Vitamín D3 360 VitaSolaris" som obdržal 15.2.2021. Platbu za dodávku vo výške 1,95€ uhradím v termíne.
Ďakujem za kladné a rýchle vybavenie mojej žiadosti.


Produkt

Vitamín D3 360 VitaSolaris, číslo objednávky 2102420960,, č. zasielky 3372226


Požadované řešení

Zrušenie obchodného vzťahu a vymazanie osobných údajov


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2021 09:05, před 15 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
17.2.2021 15:28, před 15 dny

Vážený pane Hrubčo,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že objednávkou ročního balení produktu Vitamín D3 VitaSolaris jste nevstoupil do žádného věrnostního programu, jednalo se o jednorázovou záležitost. Dovolte mi Vás také informovat, že Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Ján Hrubčo

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.2.2021 19:15, před 15 dny

Hodnocení:

Komentář: Ďakujem dTestu.