Společnost


HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:93
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#48517Reklamace handsfree bluetooth Jabra c.z.703342707

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
17.02.2021, před rokem

Josef Vančura

Znění stížnosti

Dobrý den, opravdu rychle mi přišlo sluchatko které nejde připojit. Avsak kvůli tomuto důvodu ho musel reklamovat zákazník předenou bohužel pro vás někdo psal na papír a protlacil to propiskou na krabičku od sluchátka "nejde připojit prosím...." Dal to moc luštit nejde ale je to velmi trapné posílat poškozené zboží, tímto usuzuji že ten kdo to dal znova do oběhu musel vědět ze ke zboží poškozené. Požaduji okamžité vrácení peněz samozřejmě i s poštou a částkou zaou postu sluchatka k vám. Což je 418+70= 488 Kč. C.u. (viz referenční údaj) a prosím bez zbytečnýneho otálení ke skutečně rozbité, pak si ho reklamujte u výrobce mebo zahodte. V případě vysvětlení a nebo urychlení mě prosím kontaktujte (viz referenční údaj).


Produkt

Je rozbité a bylo reklamované již zákazníkem přede mnou!


Požadované řešení

Okamžitá platba na účet 1392897033/0800


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 14:13, před rokem

Vzhledem k tomu, že z vyjádření není jasné, jakým způsobem byla uzavřena kupní smlouva, přikládáme vyjádření pro dvě nejpravděpodobnější varianty.

V případě, že smlouva byla uzavřena přes internet:

Spotřebitel má v případě uzavření smlouvy distančním způsobem podle § 1829 odst. 1 písm a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží právo na odstoupení od smlouvy a to bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající má povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli.

V případě, že se jedná o reklamaci:

Dále má spotřebitel možnost uplatnit práva z vady. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Za takovou vadu se považuje i případ, kdy věc při převzetí spotřebitelem nemá takové vlastnosti, které si strany ujednaly. Uplatní-li spotřebitel právo z vady (reklamaci) v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podnikatel má pak dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2021 15:23, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.