Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:147
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#48551Neoprávněná faktura

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.02.2021, před měsícem

Margita Šindlerová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 1.11.2020 jsem projevila na portálu Reality.iDNES o nemovitost v dražbě.Jen jsem chtěla bližší informace. A přišel mi email s tím, že se musím registrovat na portálu S dražby viz zkopírovaný odkaz Samotná registrace pro Vás neznamená nutnost účasti na dražbě, vždy záleží pouze na Vašem budoucím svobodném rozhodnutí, zda po obdržení dražební vyhlášky a znaleckého posudku (jen pro registrované na našem webu) budete mít i nadále zájem o předmětnou nemovitost.
Nebylo tam nic o nějakém poplatku 5000 Kč.
Registraci jsem dokončila (informace o polatku je skrýtá pod jiným odkazem) a následně byla na můj email doručena obecná PDF dokument,kde byly jen dražební vyhláška a znalecký posudek. A to má být všude zdarma.
Nic jsem nevydražila a žádné dražby bytu jsem se nezúčatnila. Tím jsem vše brala za uzavřené.
A až 25.1.2021 mi přišla faktura k uhrazení poplatku za registraci na portálu S dražby se splatností 3.2.201.Za,že mi poslali jen znalecký posudek a dražební vyhláška k poptávané nemovitosti v dražbě.
Takže více až po třech měsících mi přišla neoprávněná faktura ve výši 5000 Kč za registraci.
Tímto s poplatkem v žádném případě nesouhlasím a odmítám ho zaplatit. Neboť při samotné registraci tam nic o zpoplatněné službě nic nebylo.! Bylo to pak skryto pod jiným odkazem!!

Je to neoprávněná faktura a neoprávněný poplatek ve výši 5000 Kč za registraci.
Nic jsem nedražila žádné dražby jsem se nezúčatnila dražba byla již dávno uzavřena vydražena!
Výzva k úhradě byla zaslána více než 3 měsíce po registraci.
Celá dosavadní komunikace vypadá automaticky. (Celé to vypadá, že společnost získává peníze bez zapojení člověka.)


Požadované řešení

Stáhnutí výzvy k úhradě na 5.000 Kč.Je to neoprávněný poplatek!Nic jsem nedražila.
Jedná se tu o nekalou obchodní praktiku!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2021 12:06, před měsícem

Pokud došlo k registraci přímo na portálu společnosti (na adrese https://www.s-drazby.cz/registrace.html) až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen. Dodáváme však, že pro účely jasného informování by dle našeho názoru bylo vhodnější ještě uvádět částku, kterou je nutné zaplatit rovnou, či ji aspoň v ceníku odlišit od ostatních. Připojujeme také varování Exekutorské komory ČR: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2683-exekutorska-komora-varuje-ceskym-internetem-se-siri-podvodne-drazby?w=. Tolik k upozornění na změněný přístup společnosti ve věci 'způsobu informování spotřebitele o cenách'.

Částka 5000,- je dle ceníku společnosti účtována za "zajištění informací ke klientem poptávané dražbě a e-mailovou podporu." V případě neposkytnutí služeb lze namítat bezdůvodné obohacení dle § 2991 občanského zákoníku. V případě poskytnutí služeb je v závislosti na rozsahu a povaze poskytované služby možné zvážit namítání neúměrného zkrácení dle § 1793 občanského zákoníku (vhodné v situaci, kdy poskytnuté plnění zjevně nemá hodnotu zaplaceného poplatku).

Společnost zprostředkovává informace o dražbách, není jejich pořadatelem. Z toho plyne, že ani neodpovídá za to, pokud nakonec neproběhnou.

Současně upozorňujeme na článek https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html. Je třeba jej chápat jako výklad společnosti z jejího úhlu pohledu. K našemu stanovisku viz naši odpověď z 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku?fbclid=IwAR032eADJNccO3785plIkei-VurpYY4XuHLgVo_TFgWGj5ChOyZWD8l6Mns).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
3.3.2021 10:49, před měsícem

Dobrý den paní Šindlerová, náš názor je podobný jako názor dTestu, registrace až po 26.2.2020, tedy informovanost o ceně služby dostatečná. K varování EKCR, tak toto jsme zde už několikrát řešili, každému kdo si přečte naši inzerci a následnou komunikaci musí být jasné, že se nevydáváme za dražebníka, tedy toto prohlášení EKCR je opravdu "nesmysl". Po přečtení předmětné inzerce je i laikovi jasné, že ze strany EKCR (kdy toto prohlášení je více jak rok staré), jde opravdu o nepochopení, dle našeho názoru jednoho úředníka EKCR, jelikož nikde se neprokazujeme jako dražitel, či vyhlašovatel dražby, nýbrž pouze jak zprostředkovatel a naše činnost je plně v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR v rámci komerčního zpracování veřejných informací v rámci podnikatelské činnosti, viz odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-verejneho-sektoru-a-jejich-dalsi-komercni-vyuziti.aspx. Naopak dle našich vlastních zjištění dochází k velmi podstatnému zvýšení zájmu o exekuční dražby ze strany široké veřejnosti a tím přispíváme k vytvoření většího konkurenčního prostředí v rámci exekučních dražeb. Ke konstatování, že dochází pouze k "přeposlání" dostupných informací, tak můžeme každého ujistit, že vyhledání, zpracování, denní kontrola, zadání a placení inzerce, emailová komunikace a další denní činnosti, včetně víkendů, toto vše jsou velmi náročné činnosti, jak na lidské, tak finanční zdroje. Ohledně námi publikovaného Rozsudku, tak nemůžeme souhlasit s názorem dTestu, jelikož dTest nemá zatím k dispozici celý text žalobního návrhu, tudíž svůj závěr činí pouze z Rozsudku, ale celý text "žaloby" doručíme dTestu k posouzení, tak jak to děláme ve všech případech a z tohoto celého textu žaloby je jasné, že právní zástupce žalobce poskytl soudu jak vyjádření ČOI, tak činil obranu v rámci ochrany spotřebitele, ale soud i tak rozhodl, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatel aukčního portálu www.S-drazby.cz má NÁROK NA REGISTRAČNÍ POPLATEK 5.000,-Kč, znovu opakujeme, žalobce byl zastoupen právním zástupcem, který poskytl soudu všechny aktuálně dostupně informace, zejména vyjádření ČOI, ale i tak soud rozhodl 100% v náš prospěch. Chápeme, že dTest stojí vždy na straně spotřebitele, tedy chápeme i argumentaci dTestu, byť v tomto bodě s ní úplně nejsme ztotožněni, ale i tak jsme za tuto službu rádi, jelikož v některých případech opravdu vede k dosažení dohody mezi námi a spotřebitelem o čemž svědčí i vyvážená spokojenost spotřebitelů v rámci hodnocení naší společnosti na www.Vasetiznosti.cz.


Margita Šindlerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.3.2021 21:22, před měsícem

Tak vážení už toho mám dost! S dražby je podvodná společnost a provozuje nekalou obchodní praktiku a podvodem získává z lidí neoprávněně 5000 Kč za registraci. Celá registrace je taky podvod.Celé je to podvod. Jejich problém řešili i V Černých Ovcích v televizi! Měla jsem zájem kdysi od tuto dražbu viz odkaz
https:/https://www.drazby-exekutori.cz/dr016579/drazba-bytu-1-1-s-prislusenstvim-okr-cervena-lipa/dr016579/drazba-bytu-1-1-s-prislusenstvim-okr-cervena-lipa
Dražba byla samozřejmě inzerována na úplně jiném serveru www.dražby-exekutori.cz a ne na S dražby!
Je nesmysl aby si S dražby účtovaly poplatek za registraci 5000 Kč za zaslání posudku a dražební vyhlášky! Tyto dvě položky jako je dražební vyhláška a znalecký posudek je zdarma na portálu https://www.drazby-exekutori.cz a samozřejmě zdarma! Zdůrazňuji a opakuji, že při samotné registraci mě nikdo neinformoval o tom, že budu platit registrační poplatek 5000 Kč.
A ještě mi neoprávněná faktura přišla až po 3 měsících mého zájmu o dražbu. Takže mi nedali prostor a šanci na odvolání.
Z právního hlediska je zřejmé, že Vaše faktura není právně vymahatelná
Tímto žádám S dražby o Zrušení požadavku k úhradě na 5.000 Kč. , Smazání veškerých mých osobních údajů z jejich databáze! A účet u S dražby jsem již po obdržení faktury smazala. Takže u S dražby můj účet již neexituje!
A jsem v těžké zdravotní a sociální situaci a v tom spatřuji i útlak na svou osobu a vydírání.

Pokud mi S dražby nedají pokoj a budou mě neustále vydírat svou neoprávněnou platbou za podvodnou fakturu ve výši 5000 Kč tak dám na S dražby trestní oznámení za podvod,vydírání a útlak na mou osobu!!!
Nezajímají mě nějaké zkreslené rozsudky od soudu ,které S dražby používají. Tyto rozsudky nejsou pravé. Je to taky podvod. Chování, postupy a vydírání S dražeb je celé podvod! Margita Šindlerová,oklamaný klient... A o tom svědčí ta stovka dalších stížností, které podávají další a další oklamaní klienti ,kteří si naběhli na tuto službu S dražeb....Viz Vaše stížnosti na D testu.
Cítím se jednáním S dražby podvedena a chtějí po mě peníze za nic! A v této těžké době pandemie jsem na tom dost špatně finančně, takže odmítám cokoliv platit podvodníkům S Dražby... Margita Šindlerová
Samozřejmě nebudu platit fakturu, kterou jsem předem neodsouhlasila a z vyjádření ČOI je zcela jasné, že se jedná o podvodné jednání.A jedná se nekalou obchodní praktiku ze strany S dražby!!!
Nikdy jsem se s podobnými nekalými praktikami nesetkala a to jen za jeden email,kde pošlou S dražby znalecký posudek a dražební vyhlášku. To je služba zdarma!!!!!!!!
Margita Šindlerová, poškozená jednáním firmy S Dražby.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2021 11:44, před měsícem

Stížnost byla na žádost spotřebitelky znovu otevřena s tím, že spotřebitelka žádá po společnosti vyjádření k jejímu případu.

Reakce společnosti

Publikováno
11.3.2021 12:24, před měsícem

Dobrý den, pokud paní Šindlerová bude komunikovat v tomto duchu v jakém komunikuje, není z naší strany zájem toto její "napadání" komentovat. Slova typu podvod, podvodná firma, Rozsudky soudu jsou podvod, Rozsudky nejsou pravé...atd.... co na to máme napsat?? Jen dnes jsme na základě slušného chování a slušných žádostí od našich klientů odpustili několik poplatků a to zejména díky této službě na www.vasestiznosti.cz, ale opravdu ať se na nás nikdo nezlobí, výše uvedené napadání ze strany paní Šindlerové si v žádném případě nenecháme líbit, natož abychom uvažovali o odpuštění poplatku. Pokud klientka zkusí jinou cestu, slušnou formou, uvidíme, ale ve stavu v jakém to je nyní, z naší strany není chuť něco odpouštět. Děkujeme za pochopení.


Margita Šindlerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.3.2021 12:42, před měsícem

Opakovaně Vás žádám pane Vavrdo,abyste mi dali už konečně pokoj! Neobtěžujte mě Vašim vydíráním a vyhrožováním!
Účet u Vaší podvodné společnosti S dražby jsem již dávno zrušila! A odmítám Vám platit neoprávněný poplatek za registraci ve výši 5000 Kč!
Je to jen ztráta času odpovídat na Vaše neoprávněné výtky vůči mé osobě!
Nejsem jediná, na Vás je těch stížností stovky, viz stížnosti d Testu. Jedna stížnost za druhou.
Tímto Vás opakovaně žádám pane Vavrdo, abyste vymazali všechny moje údaje z databáze a stornovali neoprávněnou fakturu ve výši 5000 Kč! Margita Šindlerová
Máte po celém internetu jen a jen stížnosti a negativní recenze a ohlasy!!!!
A dokonce jste byli i v televizi v Černých ovcích.
Kdybych byla jediná stěžovatelka, tak neřeknu. Ale je nás moc, co si stěžujeme celé stovky podvedených klientů!
Měli byste si začít v tak špatné době pandemie vydělávat poctivě a jinou cestou. Vždyť Vás ty stěžující lidé za chvíli zničí!!!!
Zrušte tu fakturu! je neoprávněná! A už toho mám opravdu dost!

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.