Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2671
Z toho za letošní rok:96
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#48601Špatné doručování zásilek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 minut 3 sekundy

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2021, před měsícem

Dagmar Baďurová

Znění stížnosti

Dobrý den, poděkovat za doručení balíku, je tak trocha irónie. Je hezké, že řidič napíše sms, že za 5 minút je u nás. Ale může se stát, že nemůže člověk stepovat před barákem. Tak je slušnosť zazvoniť a počkat na člena rodiny který ma práci doma, a který by došel otevřít a převzít zásilku. Pokud se lení někomu zvonit, tak pod zvonkem je poštovní schránka kde se vhazuje pošta. Zvonek a schránka je deset kroků od velké brány - vjezdu na pozemek, kde váš zaměstnanec nechal jen tak široké veřejnosti lístek o “doručení zásilky” na sloupku. Tento krát to zatíží alespoň špinavý kamínkem, před časem synovi doručení našel soused na ceste-ten se ani nemusel dovědět, že mu něco došlo, v horším případě jsi to mohl vyzvednout.
Posílám obrázek jak se od vás doručuje. A na závěr, pokud by věděla, že nikdo doma nebude nedám jsi při zásilce doručení na adresu domů. Zeť má home office a tak pracuje doma a byl nachystaný převzít balík. Baďurová Dagmar Ostrá horka 509, Zlín


Požadované řešení

Požadovat od zaměstnanců aby zásilky doručovali jak se má.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2021 13:19, před měsícem

Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta, s.p. shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.