Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:127
Stále v řešení:70
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 92 stížnostech.

#48661Zrušenie vernostného programu,zrušenie objednávky a vymazanie mojich údajov z databázy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2021, před měsícem

Jakub Petro

Znění stížnosti

Dobrý deň,

Dňa 8.1.2021 som objednal u vás balenie produktu Vitamín D3 VitaSolaris zadarmo (49Kč - uhrazeno), ID číslo objednávky 2101317174. Objednávku som uskutočnil unáhlene a v dobrom úmysle. Žiaľ na základe informácií na internete som sa rozhodol požiadať o zrušenie obchodného vzťahu.

Žiadam Vás o zrušenie objednávky a akýchkoľvek obchodných vzťahov s vašou firmou.

Zároveň Vás žiadam o vymazanie osobných údajov.

S pozdravom
Jakub Petro


Produkt

Vitamín D3 VitaSolaris zdarma - objednavka č. 2101317174


Požadované řešení

Žiadam Vás o zrušenie objednávky a akýchkoľvek obchodných vzťahov s vašou firmou. Zároveň Vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov pre ucely akehokoľvek dalsieho spracovania.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2021 16:29, před měsícem

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím. Pokud by společnost i přes zrušení smlouvy spotřebitelem zboží zasílala, jednalo by se o neobjednané plnění, jež není spotřebitel povinen na své náklady vracet a ani prodávajícího o dodání zboží vyrozumět. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že od smlouvy odstoupil (např. e-mailovou komunikaci).

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
5.3.2021 08:59, před měsícem

Vážený pane Petro,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás ujistili, že všem Vašim požadavkům již bylo vyhověno na základě Vámi zaslaného emailu. Objednávkou ročního balení produktu Vitamín D3 VitaSolaris jste nevstoupil do žádného programu pravidelného zasílání, jednalo se o jednorázovou záležitost. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 15:58, před 4 dny

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jakub Petro

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.4.2021 12:13, před 3 dny

Hodnocení:

Komentář: Dobry den, mojej staznosti bolo vyhovene za pomoci timu dTest. Spolocnost potvrdila, ze moje osobne udaje boli zo systemu vymazane a ze sucasne neexistuje ziaden obchodny vztah medzi mnou a spolocnostou. Tymto chcem celemu timu podakovat. S pozdravom,

Jakub Petro