Společnost


NANOLION MASK s.r.o.

Počet nahlášených stížností:237
Z toho za letošní rok:102
Stále v řešení:95
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#48676Nedodané zboží objednávka č. 525358

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2021, před 7 dny

Jaromír Kovář

Znění stížnosti

objednávkou č. 525358 byly objednány respirátory, řádně zaplacena faktura na č.ú.697696/5500 dne 19.2.2021. Dodavatel nemá funkční telefon, na e-mailovou konverzaci nereaguje. Jeví se jako podvodné chování - Nakoupeno prostřednictvím internetu - stránka Ochrannerousky.cz. Varuji - nekupujte od této firmy. Ještě nám dnes přišla upomínka, že platbu neevidují a my ji máme dne 19.2.2021 odepsanou z účtu. Jedná se o částku 2970,- CZK.


Produkt

Nano respirátor BreaSAFE® ANTI-COVID-19 s Ag+ stříbrem (CZ) - Znovupoužitelný


Požadované řešení

Vrátit peníze nebo dodat zaplacené zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 07:25, před 7 dny

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.