Společnost


NANOLION MASK s.r.o.

Počet nahlášených stížností:237
Z toho za letošní rok:102
Stále v řešení:95
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#48681Nedodané zboží obj.č. 514942

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2021, před 7 dny

Jindřich Kalaš

Znění stížnosti

Dne 13.2, jsem si objednal respirátorBrea SAFE anticovid -19 s Ag-stříbro kod 21720, který jsem ihned platil převodem z mé banky Moneta.Dosud nic nepřišlo, jen omluvný meil. částku 238 kč obdrželi týž den. Dvakrát jsem meilem dodavatele žádal o zaslání.


Produkt

nano respirátor Brea SAFE-anticovid 19 s Ag --stříbrem. kod výrobku 21720.


Požadované řešení

Zaslat neprodleně, nebo vrátit peníze. Děkuji za Vaši pomoc J Kalaš


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 09:44, před 7 dny

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.