Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:568
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#48685Nevrácení poštovného při reklamaci zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

54 minut 34 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2021, před 7 dny

Martin Siska

Znění stížnosti

Reklamován vadný převodník (cena 329,-), reklamace byla uznána s tím že mi zaslali dobropis pouze na částku 329,- bez poštovného které činilo 89,-.
Kontaktováno zákaznické oddělení bez úspěchu. Reakce byla arogantní: proč bychom Vám měli vracet poštovné?.


Produkt

Kabel (převodník) Premium Cord USB/RS485


Požadované řešení

Vrácení kompletní částky faktury včetně poštovného. 329+89=418,-


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 11:34, před 7 dny

Dle ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je možné požadovat po prodávajícím účelně vynaložené náklady nutné k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), byla-li reklamace uznána jako oprávněná. Mezi tyto náklady patří i poštovné (k zaslání reklamovaného zboží prodejci).

Co se týče prvně zaplaceného poštovného od prodejce ke spotřebiteli, pak má spotřebitel nárok na jeho vrácení také. Takto zaplacené poštovné lze totiž vyložit jako škodu, kterou prodávající způsobil kupujícímu porušením své zákonné povinnosti (tedy tím, že dodal vadné zboží). Uznáním reklamace potom prodávající své pochybení uznal a kupujícímu tak vznikl nárok na náhradu škody dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Společnost CZC.cz s.r.o. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím svého zákaznického centra, oddělení reklamací, případně stížností. Co se týče dalšího řešení sporů se spotřebiteli, rozhodla se společnost spolupracovat pouze se službou mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci (ADR ČOI). Služba Vašestížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, proto jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.