Společnost


Jan Alt (prevence2020.cz)

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48688Nedodané zboží - číslo objednávky 2020031765 - zaplaceno dne 17.3.2020 1750,-- Kč

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2021, před 7 dny

Zdenka Tlamichová

Znění stížnosti

Dne 17.3.2020 jsem zaplatila na účet 123-1472140217/0100 , částku 1750,-- Kč. Na respirátory FFP2 pod VS 2020031765. Do dnešního dne objednávka nebyla vyřízena a ani vráceny peníze. Žádám o vrácení peněz.
Objednávku jsem několikrát urgovala i telefonicky na tel. pana Alta, ale
bohužel není možné se dovolat.


Produkt

Respirátor FFP 2


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 15:02, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.