Společnost


NANOLION MASK s.r.o.

Počet nahlášených stížností:237
Z toho za letošní rok:102
Stále v řešení:95
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#48692Nedodaní objednaného zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2021, před 7 dny

Ioan Lebeda

Znění stížnosti

17.02.2021 jsem objednal u této spol. dva nano respirátory BreaSAFE® CLASSIC FFP3 (CZ). Vzápětí po zaplacení částky 429.00,tj.17.02.2021, jsem obdržel emailem dvě faktury od údajného dodavatele Viralio s.r.o., kde na jedné z nich bylo uvedeno, že objednávka již byla uhrazena (Tato faktura uvedená jako daňový doklad má č.518265 a byla vystavena pí. S.T.). Za dva dny jsem kontaktoval spol. Viralio, abych zjistil jaký je stav mé objednávky. Jaké bylo mé překvapení, když mi pracovnice této spol. sdělila, že žádnou takovou objednávku nemají a že s spol. Ochrannerousky.cz nemají nic společného a že Viralio s.r.o. patří pod spol. OnlineRousky.cz. 22.02.2021 jsem spol. Ochrannerousky.cz zaslal email, v kterém jsem jich na tyto skutečnosti upozornil a požádal jsem je o promptní odpověď anebo vrácení již uhrazené částky ve výší 429.00 Kč. Zdůrazňují, že doposud jsem do dnešního dne nedostal od nich žádné vyjádření.


Produkt

Dva ks. nano respirátorů BreaSAFE ® CLASSIC FFP3 (CZ), kód 1862, znovupoužitelný.


Požadované řešení

Buď okamžité dodaní již uhrazeného zboží nebo vráceni částky 429.00 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2021 14:44, před 7 dny

Prodávajícím na webových stránkách www.ochrannerousky.cz je společnost Viralio, s.r.o.

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.