Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#48717Odstoupení od smlouvy na základě neoprávněně naúčtovaného (a staženého s účtu) poplatku za službu již uhrazenou a stále platnou.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.02.2021, před 5 měsíci

Marie Formánková

Znění stížnosti

Dobrý den,
jsem uživatelkou programu Avast Premium Security od výše uvedené společnosti.
Dne 6.1.2021 mi byla z mého účtu bez předchozího upozornění stažena částka ve výši 1.590,-- Kč jako opětovná úhrada této služby. následně mi na tuto částku byla doručena faktura
Dne 7.1.2021 jsem prostřednictvím Zákaznického servisu společnosti zaslala oznámení o Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží(služby) objednaného a přijatého před méně než 14 dny. Řádně jsem uvedla č. obj. i kontakt na moji e.mailovou adresu. Číslo mého účtu pro vrácení stažené
finanční částky společnost zná. Do dnešního dne jsem nedostala žádnou zprávu ani mi nebyla vrácena zpět neprávem stažena finanční částka 1.590,-- Kč. Opětovně jsem se pokoušela navázat nějaký kontakt se společnosti AVAST Software s.r.o., ale nebyla jsem ani přes prodejce této společnosti úspěšná.
Obracím se proto na vás se žádostí o pomoc v této mé záležitosti. Děkuji vám předem za ochotu a věřím, že se mi vyřízení této mé stížnosti díky vám podaří. Děkuji. Marie Formnánková


Produkt

Název produktu: Avast Premium Security (pro více zařízení), č.obj.: 87830681000, č.fa: 6575352588,


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení finanční částky na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2021 11:20, před 5 měsíci

Společnost může účtovat platby spotřebitelům pouze v případě, že k tomu má právní důvod. Typickým důvodem je např. uzavření smlouvy. Bez platného důvodu společnost není oprávněna účtovat si částku a pokud tak učiní, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je podnikatel povinen vydat spotřebiteli musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Samotná prolongace smluvního vztahu není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud společnost před uzavřením smlouvy spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2021 14:08, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.