Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#48822Ukončení smlouvy/přihlášky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.02.2021, před 2 měsíci

Jana Pálociová

Znění stížnosti

Touto stíznosti Vás zádam o ukončení přihlašky č:VMA50017743 a plné moci. Již si nepřeji využivat vaše služby a zádam o ukončení prihlášky. Psala jsem vám už aj mail podpora@cvzas.cz. Psala jsem vám doporučení dopis na adresu: Prosecká 851/64 před dvoma týdnemi a dodnes ste mi neodpovědeli jak na mail tak ani přes telefon a ani zádním listem na doporučenu adresu. čekám od vás nejaku odpověd, vubec se k vám nedá dovoval linky jsou vyple. Čekám na vaši akukolvek odpoveď. Muj mail je: (viz referenční údaj)
Pálociová J.


Produkt

č.přihlášky: VMA50017743


Požadované řešení

ulončení a zrušení plné moci


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2021 13:16, před měsícem

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává, Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence (= dodavatelů).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Nejzazší možností je zahájení soudního sporu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2021 16:55, před 28 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.