Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:312
Z toho za letošní rok:188
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 116 stížnostech.

#48983Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2021, před 9 měsíci

Kateřina Sýkorová

Znění stížnosti

Dobrý den,
21.2.2021 jsem u vás učinila objednávku na vitamin D zdarma.

Poštovné dle podmínek 49,- Kč zaplaceno převodem z účtu dne 27.2.2021

Po přečtení recenzí Vás touto cestou žádám o odstoupení ze sjednané smlouvy a o odstranění mých osobních údajů z vaší databáze.
Nerada bych od vás dostávala nevyžádané zboží či reklamní letáky.

Děkuji za kladné vyřízení mého požadavku.S pozdravem Sýkorová Kateřina


Produkt

Vitamín D za poštovné 49,- Kč


Požadované řešení

Žádám firmu o odstranění veškerých mých údajů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2021 09:45, před 9 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
3.3.2021 14:16, před 9 měsíci

Vážená paní Sýkorová,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi Vašemu požadavku vyhovíme, potřebovali bychom však od Vás zaslat nějaké doplňující údaje jako je Vaše zákaznické číslo (variabilní symbol na složence) nebo adresa na kterou byl produkt objednán. Podle Vámi zveřejněných údajů Vás bohužel nebylo možné v systému jednoznačně identifikovat. Jakmile od Vás doplňující údaje obdržíme, Vaší žádosti beze zbytku vyhovíme.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 10:46, před 8 měsíci

Děkujeme společnosti za součinnost a žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kateřina Sýkorová

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.4.2021 10:53, před 8 měsíci

Hodnocení: