Společnost


PINK FACTORY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:28
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#48995Nedodané zboží, žádná komunikace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2021, před měsícem

Lenka Plaszová

Znění stížnosti

23.2.2021 jsem u této firmy provedla objednávku na e-shopu www.rousko.cz, kde bylo uvedeno, že se zboží odesílá do 3 dnů. Objednávku jsem ihned uhradila platební kartou přes internet. Dostala jsem potvrzení o vyřizování mojí objednávky, dodnes však žádnou další informaci z e-shopu nemám. Posílala jsem dotaz, kdy bude moje objednávka odeslána a následně i žádost o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, na e-maily jsem však nedostala zatím odpověď.


Produkt

Nedoručené respirátory a dezinfekce


Požadované řešení

Jelikož jsem respirátory musela objednat jinde vzhledem k tomu, že je nyní potřebuji, žádám o zrušení mojí objednávky a vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2021 12:11, před měsícem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.