Společnost


NANOLION MASK s.r.o.

Počet nahlášených stížností:458
Z toho za letošní rok:323
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#49046Nedodání předem zaplaceného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2021, před 3 měsíci

Radek Strnad

Znění stížnosti

U firmy Viralio (od 23.2.2021 NANOLION MASK) byly na webu ochrannerousky.cz 21.2.2021 objednány 3 ks antivirových nanoroušek z nanovlákna PA6 s aktivním stříbrem AG+, celkem za 747 Kč. Platba provedena předem kartou online. Obdržen mail potvrzující platbu. Následně mail s fakturou a informací že objednávka se vyřizuje a o expedici budou informovat. Tím komunikace prodejce ustala.
Na zaslaný mail (1.3.2021) odpověď nedorazilo. Při pokusu o telefonní kontakt se ozvalo hlášení o přeplněné hlasové schránce.

Zhruba od konce února je na webových stránkách ochrannerousky.cz upozornění o zpožděných dodávkách a snaze o jejich urychlení. Přesto je dodací lhůta 4 dny.


Produkt

Objednávka č. 538638: antivirové nanoroušky s kódy 15840, 39650 a 39600


Požadované řešení

Vrácení uhrazené částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2021 11:58, před 3 měsíci

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2021 11:13, před 2 měsíci

Spotřebitel nás prostřednictvím e-mailu informoval o tom, že ve věci došlo k posunu. Z tohoto důvodu na něj stížnost přeřazujeme, aby měl možnost doplnit informace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2021 08:17, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Radek Strnad

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.4.2021 09:25, před 29 dny

Hodnocení:

Komentář: Po stornu objednávky mi byly 11.3. vráceny peníze zpět na účet.
Více v mém vyjádření z půlky března.