Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#49070Neoprávněně nauctovany poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2021, před 4 měsíci

Petr Dofek

Znění stížnosti

Dne 26.2 2021 jsem obdržel výzvu k uhrazeni registračního poplatku ve výši 5000 kc za registraci na portálu S-dražby.cz Na tomto portálu jsem se opravdu registroval ve snaze získat více informaci o nemovitosti. Místo toho mi byla poslána pouze dražební vyhláška a hodnocení makléře. Výzva k uhrazení této výše uvedené vyhlášky mi přišla skoro po třech měsících od registrace a nemohl jsem tedy od smlouvy odstoupit. Navíc uvedena částka 5000 Kč nebyla nikde uvedena ani zvýraznění. Určitě bych se neregistroval kdybych býval jenom tušil co si společnost S-dražby účtuje za jedno kliknutí tlačítka.


Produkt

Neoprávněně požadován poplatku


Požadované řešení

Neplatit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2021 17:30, před 3 měsíci

Pokud došlo k registraci přímo na portálu společnosti (na adrese https://www.s-drazby.cz/registrace.html) až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen. Dodáváme však, že pro účely jasného informování by dle našeho názoru bylo vhodnější ještě uvádět částku, kterou je nutné zaplatit rovnou, či ji aspoň v ceníku odlišit od ostatních. Připojujeme také varování Exekutorské komory ČR: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2683-exekutorska-komora-varuje-ceskym-internetem-se-siri-podvodne-drazby?w=. Tolik k upozornění na změněný přístup společnosti ve věci 'způsobu informování spotřebitele o cenách'.

Částka 5000,- je dle ceníku společnosti účtována za "zajištění informací ke klientem poptávané dražbě a e-mailovou podporu." V případě neposkytnutí služeb lze namítat bezdůvodné obohacení dle § 2991 občanského zákoníku.

V případě poskytnutí služeb je v závislosti na rozsahu a povaze poskytované služby možné namítat neúměrné zkrácení dle § 1793 občanského zákoníku (to je vhodné namítat zejm. v případech, kdy se spotřebitel domnívá, že poskytnuté plnění neodpovídá částce, kterou za něj společnosti poskytl).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.3.2021 17:43, před 3 měsíci

Dobrý den pane Dofku, souhlasíme s názorem dTestu, informovanost spotřebitele v pořádku, poučení v pořádku, umístění odkazu podmínek a ceníku v pořádku. Ohledně varování EKCR, tak již opakovaně uvádíme, že se nikde neprezentujeme jako dražebník tudíž již z tohoto důvodu je toto upozornění nesmyslné, s veřejnými informacemi nakládáme dle doporučení Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-verejneho-sektoru-a-jejich-dalsi-komercni-vyuziti.aspx. Děkujeme za úhradu poplatku.


Petr Dofek

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.3.2021 18:50, před 3 měsíci

Dobrý den, opravdu rád bych věřil že informace o ceně sluzbyjsou viditelné a tak riskují další poplatek jsem znovu procházel kroky které je nutno udělat pro více informací o nemovitosti jsem zjistil že při vyplnění úvodního formuláře z chytrého telefonu není tato cena nikde uvedena nehledě na skutečnost že společnost S dražby již toto bere jako závaznou registrech. Dále bych chtěl uvést že zároveň jsem se obrátil prosbou o pomoc na COI u které je spolecnost S dražby dobře známá a to i svými vyhruzkami soudy a ta jasně mluví ve prospěch spotřebitele. Závěrem bych jen chtěl uvést že dříve než mi přišlo vyjadreni COI jsem se i já zalekl soudu takže jsem uvedenou částku 5000kc zaplatil i přesto že jsem v PID a v této době obracím každou korunu v kapse,protoze však nemám internetové bankovnictví zkoušel jsem zaplatit uvedeny QR kód přes terminál. Toto jsem zkoušel třikrát během dvou dní (pošta, trafika, benzina) a ani jednou to neslo hlášena chyba u příjemce. Nicméně abych měl klid zaplatil jsem složenkou a dnes mi peníze přišly zpět že uvedené číslo konta opsane z výzvy k úhradě neexistuje, nicméně jsem podle fota nechal vypsat na poště složenku novou a zaplatíl další podani složenky. Pokud se mi i tyto peníze vrátí budu o této skutečnosti informovat patřičně úřady. Nutno podotknout že vše můžu dokázat ustrizky složenék. S pozdravem Dofek

Reakce společnosti

Publikováno
18.3.2021 08:37, před 3 měsíci

Dobrý den, děkujeme za upozornění, prověříme zda se správně generuje QR kód. Nezlobte se, ale opravdu nyní nevíme co tedy reklamujete. Je možné, že se QR kód chybně vygeneroval, ale všechny údaje máte v platební instrukci v rámci výzvy. Pokud máte aktuální vyjádření ČOI prosíme Vás zde zveřejnit, protože se domníváme, že aktuální vyjádření ČOI, které by hovořilo "proti nám" neexistuje. Opakujeme aktuální, jelikož na internetu je pouze jedno jediné vyjádření čoi z 1.11.2019, které není aktuální na "současné" registrace. Pokud od Vás přijde více úhrad, nemusíte se obávat, budou vráceny zpět. Uvidíte, že jste pravděpodobně pouze chybně opsal číslo účtu a nyní již bude vše v pořádku. Opakovaně prosíme o zveřejnění Vámi tvrzeného vyjádření ČOI, tak ať všichni klienti zde vidí, zda tedy nějaké aktuální vyjádření čoi, které hovoří v náš neprospěch existuje nebo se jedná pouze o domněnku vyvolanou rok a půl starým jedním vyjádření čoi z 1.11.2019. Děkujeme za pochopení.


Petr Dofek

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.3.2021 15:44, před 3 měsíci

Dobrý den, níže posílám vyjádření od COI a tímto tuto konverzaci končím. Pan podnikatel si stejně pravdu prekrouti po svém.

Reakce společnosti

Publikováno
22.4.2021 13:29, před měsícem

Dobrý den, jak již zde bylo několikrát uváděno, naše společnost prošla několika kontrolami ČOI a závěry těchto kontrol byly VŽDY APLIKOVÁNY do registračního systému na www.s-drazby.cz. Tedy zkráceně se dá tvrdit skutečnost, že všechny registrační procesy vedoucí k uzavření smlouvy jsou dle pokynů a doporučení ČOI. To, že ČOI si aktuálně změní svůj názor a naše společnost o tomto není informována, nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Registrační systém je nastaven tak, jak bylo doporučeno ČOI v roce 2019. Chápeme, že ČOI je pod určitým tlakem stěžovatelů a možná z tohoto pramení změna jejího názoru, ale vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí se opravdu jedná o zlomek klientů. Navíc jak sama ČOI ve svých vyjádřeních uvádí, její názor není zavazující pro žádnou ze stran a vždy musí rozhodnout soud. Máme několik rozhodnutí soudů, které hovoří 100% v náš prospěch, tudíž těmito názory se řídíme. Co máme dělat více ? ČOI i dTest se v poslední době snaží např. Rozsudek Okresního soudu ze dne 28.ledna 2021, který 100% hovoří v náš prospěch zcela znevážit nesmyslnými argumenty, tak aby stále měl spotřebitel "jakoby pravdu", logicky se tomuto postupu budeme bránit a to oznámením na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jelikož tento postup považujeme zcela za nepřípustný, tak jak bylo námi učiněno i v minulosti, kdy jsme sami ze své iniciativy informovali Ústředního ředitele ČOI o nesrovnalostech mezi názorem ČOI a ADR, což logicky vedlo k další kontrole v naší společnosti, paradoxně na náš vlastní popud, opět byla zavedena úprava dle doporučení ČOI na www.s-drazby.cz. Domníváme se, že není správné jak ze strany ČOI, tak dTestu znevažovat soudní rozhodnutí ( a to dokonce způsobem, kterým činí ČOI v předešlé stížnosti), které řeší, zda máme či nemáme registrační poplatek vrátit zpět spotřebiteli. Soud rozhodl, že vracet žádný poplatek nemusíme, z toho usuzujeme, že na tento poplatek nám vznikl nárok a to i v případě registrace v červnu 2019, před samotnými úpravami webu na pokyn ČOI. Další paradoxní situace, dle našeho názoru je ta, že ČOI (i dTest) byla z naší strany informována, co všechno bylo advokátní kanceláří v rámci námi vyhraného Rozsudku ze dne 28. 1. 2021 namítáno v rámci podané žaloby a to zasláním celého znění předmětné žaloby, kde je zřejmé, že protistrana zastoupená advokátní kanceláří namítala: " Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti celého systému vytvořeného žalovaným na jeho webových stránkách žalobce netušil o existenci jakékoli povinnosti hradit poplatek v jakékoli výši, když pro zjištění této informace bylo nutné absolvovat následující úkony: po rozkliknutí políčka „REGISTROVAT SE“ se objevil zvýrazněný text – „aukční podmínky zde“. Po rozkliknutí tohoto textu se zobrazil soupis aukčních podmínek pro jednotlivé typy aukcí, které bylo třeba opět rozkliknout."................dále namítala protistrana "Až zde, tedy po sérii několika kliknutí a přesměrování v rámci webové stránky žalovaného, bylo možné se dozvědět o registračním poplatku, a to z dokumentu Aukční podmínky služby pro exekuční dražby (Sdělení před uzavřením smlouvy – služby v rámci exekuční dražby, Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby). Ve sdělení nebyla cena poplatku nijak zvýrazněna a byla zahrnuta do odstavce bez názvu, kde se řeší hlavně odměny. Ve Smlouvě byla cena za poplatek uvedena v sekci „Odměna“.....dále protistrana namítala: "Žalobce tak má za to, že nebyl dostatečně seznámen s nutností platby registračního poplatku v částce ve výši 5000,- Kč. V případě, že by byl upozorněn vhodným a zřetelným způsobem na tento poplatek, k registraci by z jeho strany nedošlo."...........dále protistrana namítala:" S ohledem na výše uvedené se žalobce v této věci obrátil na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), od které následně obdržel e-mailem vyjádření, ve kterém ČOI mimo jiné sděluje, že z její strany bylo dne 28. srpna 2019 na základě podnětů několik spotřebitelů zahájeno šetření, na základě kterého dospěla ČOI k závěru, že ze strany žalovaného byl porušen § 12 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na § 13 odstavec 2 zákona č. 526 /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 13 odstavec 2 stanoví povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně tak, aby měl spotřebitel možnost seznámení se s cenou registračního poplatku před jednáním ohledně koupě, kdy vzhledem k tomu, že spotřebitel musí v tomto případě opakovaně rozkliknout určité odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek, nelze považovat tuto zákonnou povinnost za splněnou a žalovaný tak v postavení prodávajícího porušil ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odstavec 7 písmeno k) téhož zákona"....dále protistrana namítala: "Dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Jasnost a srozumitelnost sdělení je třeba vnímat ve dvou podobách – formální a obsahové. Po stránce formální musí být sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení. V rozporu s tímto požadavkem mohou být sdělení psaná příliš malým písmem, v různých znepřehledňujících formálních odděleních (např. rámečky, okrajové části webových stránek), skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky nepatří (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS I. ÚS 342/09 ze dne 15. června 2009 či sp. zn. ÚS I. ÚS 3512/11 ze dne11. listopadu 2013)."...dále protistrana namítala: "Porušením výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, byl žalobce žalovaným uveden v omyl o ceně jako o rozhodující okolnosti právního jednání, tudíž má žalobce za to, že toto právní jednání je dle § 583 občanského zákoníku neplatné. Podle § 2991 odst. 2 občanského zákoníku platí, že je-li podle neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení. Žalobce tak má za to, že se žalovaný na jeho úkor bez spravedlivého důvodu obohatil, čímž vznikla žalovanému povinnost vydat předmětnou částku ve výši 5.000,- Kč žalobci zpět."....TEDY VĚTŠINA ARGUMENTŮ, KTERÉ ČOI A DTEST CHYBNĚ VYKLÁDÁJÍ JIŽ SOUD MĚL MOŽNOST PROVĚŘIT, POSOUDIT A ROZHODL 100% ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. Co tedy vypovídá o činnosti ČOI a dTestu, že jejich názory jsou pravděpodobně chybné a mylné. Soud měl k dispozici názory ČOI, byla soudu ze strany žalobce přesně popsána registrační cesta v červnu 2019, kdy ještě nebyly provedeny úpravy dle požadavků ČOI a stejně soud rozhodl v náš prospěch. Proč dTest změnil po 14 měsících názor, když po celou tuto dobu dTest tvrdil, že informovanost spotřebitele je v pořádku (zákonné minimum), že se již nedá tvrdit, že nebyl o ceně služby informován, co se změnilo ? Změnilo se pouze to, že naše společnost byla úspěšná v soudním sporu, Rozsudek byl doručen v únoru 2021, naši klienti byli s tímto soudním rozhodnutím seznámení prostřednictvím zveřejnění na webu www.s-drazby.cz, kdy tento Rozsudek svým způsobem "znevěrohodnil" všechna předešlá tvrzení ČOI a tím pádem i dTest pravděpodobně musel změnit svůj odborný názor, za kterým si stál vice jak rok. Za určitých okolností zde může vzniknout i domněnka, že dTest jako příjemce státních dotací na provoz bezplatné poradny od MPO ČR může kopírovat názory ČOI (zřizovatelem ČOI je právě MPO ČR), byť tyto názory nejsou pro žádnou ze stran závazné a tím se může dTest nechat v určitém směru částečně ovlivnit ve svých odborných názorech, na nás to tento dojem dělá. Ať si tuto naši domněnku prověří samotné Ministerstvo obchodu a průmyslu, pokud je vše v pořádku a naše domněnky jsou mylné, budeme rádi, ale pořád se budeme řídit pouze názorem soudu, tak jak to doporučuje samotná ČOI (i ADR), která však soudní rozhodnutí zcela znevažuje a dTest tomu "přikyvuje". Na závěr je třeba ještě zmínit, že i dTest má svůj vlastní podnikatelský systém, která je zcela závislý na zájmu či nezájmu koncových uživatelů, části i spotřebitelů, možná by nebylo špatné, oddělit bezplatnou poradnu a byznysový model předplatného. Děkujeme za pochopení a všem klientům opravdu radíme, využijte službu kvalitního právního poradce, který by Vám měl opravdu sdělit nezávislé hodnocení případu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.5.2021 16:59, před měsícem

S ohledem na vyjádření stran stížnost tímto uzavíráme.