Společnost


Jan Zázvorka

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49091Neuznaná reklamace rozklíženého a popraskaného nábytku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2021, před 9 měsíci

František Novák

Znění stížnosti

Pan Zázvorka odmítá uznat reklamci na jím vyrobený nábytek (konktétně pracovní deska a kuchyňský ostůvek) namontovaný v květnu 2020 do novostavby v ulici (adresa viz referenční údaj).
Ostůvek se celý zkroutil a deska popraskala, ale pan Zázvorka si vymýšlí, že je to nízkou vlhkostí v pokoji,k terá dle něj dosahovala 20% (ve skutečnosti neklesla pod 35%),
První reklamci jsme posílali v listopadu 2020 kdy některé praskliny nečím "zapatlal" ale nerovnostem se nevěnoval,
Další reklamci jsme tedy zaslali v únoru 2021 kdy se nám dostalo odpovědi, že je to smyšleným extrémním suchem "Dřevo mělo správnou vlhkost pro zpracování i samotné dřevo bylo správně zpracováno a nasvědčuje tomu i fakt,že půl roku byla pracovní deska bez komplikací. Komplikace začali až ve chvíli,kdy začala topná sezona a vlastnosti celého domu se projevila naplno." Podobné komplikace jsme měli hned na začátku s dvířky, která se během pár týdnů od instalace zkroutila a reklamace byla uznána, ale yboží nebylo vyměněno pouze dvířka vyztužil prkny

Odpověď od p. Zázvorky byla taková:

"Nyní jsou dvě možnosti jak to celé řešit:

Buď si najít odborníka na stavby který odhalí kde všude je problém a odstranit nejdřív příčinu a až pak řešit důsledky...

A druhá možnost je, že vám za nákupní ceny, pracovní desky vyměním za lamino desky. Za vámi půjde materiál a já vám poskytnu svou slevu ,čas ,naftu , lepidla , spojovací materiál a spoustu dalšího. Ve finále je to 50% za vámi a 50% za mnou. Chtěl bych ale upozornit že touto variantou řešíte důsledek , nikoliv příčinu, proto jestli dojde k této variantě a pracovní desky vyměním a desky začnou opět pracovat,budu reklamace striktně odmítat.
Tuto cestu smíru navrhuji proto, že vidím že jste z toho nešťastný ale jsem přesvědčen, že můj výrobek je v pořádku a jen důsledek nějakého problemu."

My ale nevidíme důvod proč bychom měli cokoli dodatečně platit a požadujeme buď opravu anebo náhradu novým zbyožím


Produkt

Dřevěný nábytek na míru


Požadované řešení

Okamžitá náprava pokřiveného nábytku, výměna za nový anebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2021 12:49, před 9 měsíci

Ze stížnosti vyplývá, že se jedná o smlouvu o dílo. O právech objednatele z vadného plnění u smlouvy o díle platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě.

Zhotovitel odpovídá objednateli (tj. spotřebiteli), že věc při převzetí nemá vady (např. že věc má takové vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží). Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (tj. věc reklamovat), která se vyskytne u věci v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud zhotovitel reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na zhotovitele (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
18.3.2021 20:04, před 9 měsíci

Milý pane Nováku,
Opravdu jsem se snažil tuto situaci řešit smírem, řešil jsem ji s vaší ženou která mi kvuli tomu volala a docela mě mrzí,že se na nečem domluvím s vaší ženou a vy jednáte opačně...

Sám dobře víte, že od začátku byl problém s vaší stavební firmou která řešila věci dost netradičně. Nejsem odborníkem na stavby ale to co předvědli u vás, jsem na žádné stavbě nikdy neviděl. Od nulové vlhkosti stěn/podlah, přes absenci ditalačnich spar, popraskaných stěn/podlah, hrozivě vypadající prověšené stropy, vzdušné vlhosti 20%, absence ventilace koupelen,wc i technické mísnosti, vytopené dveře až po skoro "pršení v garáži" a obří dluh u poskytovatele energii kterou spotřebovala stavební firma.
Jsem ale odborníkem na dřevo, vím jak pracuje, proč pracuje a výrobků ze dřeva jsem vyrobil opravdu mnoho ale nikdy se mi nestalo,že by dřevo reagovalo tak extrémním způsobem, jak je tomu u vás. Že máte doma extrémně nizkou vlhkost mi bylo jasné už z fotek které jste mi poslal k reklamaci. Proto jsem si sebou vzal vlhkoměr a vlhkost měřil po celou dobu mé návštěvy. Po 8mi hodinách meření byla vlhkost stabilně 21%. Vlhkoměr jsem si také průběžně fotil a oznamoval vám, jaká je vlhkost. Tyto fotky mám stále uložené a je na nich vidět čas i datum. Opravil jsem celou pracovní desku dle vašich představ.
Jelikož problémy nadále přetrvávali, volala mi vaše žena se kterou jsme si to všechno vysvětlili. Konktréntně jsme se bavili o tom,proč a jak to dělá a hlavně co stím. Bavili jsme také o tom, že máte problém sehnat odborníka na posouzení stavby a taky o tom,že s vámi stavební firma nekomunikuje a reklamace zamítá. Shodli jsme se na tom,že pokud dojde k výměně pracovní desky,vůbec nic se vyřešit nemusí a dřevo bude na okolí reagovat stejně,jako ta původní deska. Proto jsem se společně domluvili, že se i já pokusím sehnat někoho, kdo by vám/nám pomohl odhalit problém.
Na hledání jste mi dali dva dny...to nebylo moc času a pak přišla reklamace.

Vím že se dřevo neustále přispůsobuje svému okolí, ideální vlhkost nejen pro stabilitu dřeva ale i pro lidské zdraví je 45-55%, a protože vím jak problematická stavba to u vás je, jsem byl nucen reklamaci zamítnout.

Opravdu mě mrzí že se mě snažíte za každou cenu očernit a že si ze mě děláte nepřítele, jsem ale jediný kdo s vámi komunikuje a věci řeší.


František Novák

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.3.2021 22:06, před 9 měsíci

Dobrý den,
Podle reakce pana Zázvorky to vypadá, že se bohužel nedomluvíme. Stále odmítá uznat, že chyba je na jeho straně a snaží se odvádět pozornost nesmyslnými argumenty.
Pozvali jsme si tedy dva nezávislé odborníky, kteří jsou přesvědčeni, že právo je na naší straně a že za vzniklé problémy může jednak špatně zvolený materiál a ještě k tomu neodborně ošetřený/upravený
Za zmínku také stojí , že podobný problém jsme měli s dvířky k šuplíkům TV stěny a to již 2 měsíce od instalace (srpen 2020, tedy ještě před topnou sezonou) a to pan Zázvorka argumentoval opačně, že dřevo vlhkost nasálo a natloukl tedy zevnitř skříněk nevzhledné výztuhy.
Než tedy začneme poptávat soudního znalce tak tímto po panu Zázvorkovi žádáme dodání certifikátu ke spárovce a potvrzení kde jí pořídil, abychom si mohli pozvat technika od dodavatele k zhodnocení problému,
Co se šuplíků (a to nejen u TV stěny) týká tak jsme zjistili, že nás pan Zázorka uvedl v omyl kdy na naši připomínku, že šuplíky jsou nepoměrně mělké vůči výšce čel a tudíž jen z části využitelné, tvrdil, že jiné nelze instalovat. Dle odborného názoru se nám jen snažil prodat dražší “kuchyňské” šuplíky než aby dodal levnější dřevěné
O dalších nálezech ukazujících na míru (ne)odbornosti/profesionality pana Zázvorky se zde už rozepisovat nebudeme, ať si každý udělá obrázek z přiložených fotografií

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2021 18:23, před 8 měsíci

Ze stanoviska zhotovitele vyplývá, že vyšel z § 2170 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a reklamaci zamítl s odůvodněním, že vadu způsobil sám objednatel umístěním věci do nevhodného prostředí.

Nedomníváme se, že by měl průměrný spotřebitel vědět, jaká je optimální vlhkost, v níž může být použit daný výrobek. Z tohoto důvodu máme za to, že zamítnutí reklamace nelze odůvodnit tím, že je chybou spotřebitele, že výrobek umístil do prostředí, které neodpovídá "požadavkům výrobku". Zhotovitel nemůže bez dalšího předpokládat, že pokud jsou určité hodnoty vlhkosti standardní, resp. doporučené, pro většinu domácností, že tyto hodnoty budou automaticky i v domácnosti, kam má dodat na míru zhotovené dílo. Pokud si takovou skutečností není jistý a hodlá použít materiál háklivější na výkyvy vlhkosti, měl by si všechny důležité okolnosti ověřit před tím, než se spotřebitelem smlouvu o dílo vůbec uzavře, resp. minimálně před začátkem provádění díla. To plyne z § 5 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, rovněž i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sp. zn. 33 Cdo 772/2019.

Pokud nešlo o zjevný exces (např. zboží pro interiér by bylo použito jako zahradní nábytek), a pokud spotřebitel nebyl před uzavřením smlouvy o dílo výslovně poučen o tom, jaká vlhkost musí v objektu být, pak podle nás nenese objednatel na vadě odpovědnost.

V dalším se odkazujeme na naše původní vyjádření.

Jelikož spotřebitel vyzval zhotovitele k další komunikaci, tímto na zhotovitele stížnost přeřazujeme.

Reakce společnosti

Publikováno
3.4.2021 10:18, před 8 měsíci

Výrobce ale nemůže předpokládat, jaká bude vlhkost v tenkrát ještě nedostavěné novostavbě. A už vůbec nemůže předpokládat,jakým způsobem bude daná novostavba užívána. Pokud klient vytápí dům na vysoké teploty a pravidelně nevětrá, je to v rozporu s užíváním novostavby. Klient si objednal masivní dřevo které jsem dodal suché,rovné a opatřené kvalitní povrchovou upravou, není vadou výrobku ani mojí že bylo vystaveno extrémně nízké vlhkosti.


František Novák

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.4.2021 22:50, před 8 měsíci

Vážená redakce dTestu,
Velice děkujeme za komentáře, ale jak je vidět z reakce pana Zázvorky, který neustále používá nesmyslné a dokonce lživé argumenty, tak se bohužel nedomluvíme…
Dokonce zdá se odmítá předložit požadovaný certifikát k použité spárovce a potvrzení kde jí pořídil, abychom si mohli pozvat technika od dodavatele k zhodnocení problému,

Jaký tedy prosím navrhujete postup? Měli bychom již poptat soudního znalce? Odborníka jsme již pozvali a níže posílám pár poznatků

"Kuchyňská linka
- Pracovní deska má jiné přesahy na každé straně (pracovní deska má mít přesahy od přední hrany korpusu 4 cm)
- Pracovní desku bych požadoval tloušťku minimálně 40 mm (zvlášť u pracovní desky z masivu) jak na kuchyňské lince, tak i na pracovní desce ostrůvku a na bocích ostrůvku, aby nedocházelo ke zkroucení materiálu
- Máte velice kvalitní digestoř od výrobce Franke, kde ovšem díky nedodržení technologického postupu při montáži dochází ke špatnému odsávání (požadoval bych demontování ostrůvku, kde je digestoř namontovaná a kontrolu dopojení a dodržení průměru 150 mm vzduchotechniky jak od stavební firmy, tak od truhláře - dáno výrobcem)
- U horních skříněk bych už jen z estetického důvodu a výše ceny za kuchyňskou linku požadoval vyplnění prázdného rohu
- Při otevření dvířek vnitřní strana u úchytek chybí ABS hrana a lamino je "oštípané" a z důvodu vlhkosti může dojít k naboptnání a deformaci lamina - požadoval bych výměnu dvířek
- Po vyříznutí montážních otvorů (digestoř, zásuvky...) byly ponechány piliny a zbytky materiálu ve spodním šuplíku - toto ukazuje na "pečlivost" truhláře
- Obkladová zástěna u napojení "střihá"
- Šuplíky v koupelně, v dětských pokojích a v ložnici bych požadoval buď plechové bočnice, aby zabránily vypadávání učebnic, papíru a popř. spodního prádla, a nebo výměnu za jiný typ kování - nyní máte namontované kuchyňské kování místo kancelářského
- U vestavěné skříně v ložnici bych požadoval dodělat 4. křídlo, jelikož je skříň rozdělena na 4 sektory a z logiky věci musí být i 4. dveře z důvodu snadného přístupu do všech sektorů

Ve všech výše uvedených bodech doporučuji nic nedoplácet, jelikož se jedná o nápravu škod, které truhlář nedodržením postupů napáchal."

Na základě výše uvedeného budeme tedy požadovat odstoupení od smlouvy, demontování nábytku a vrácení peněz,

Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké Velikonoce,

František Novák

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 09:22, před 8 měsíci

Ze stanoviska zhotovitele vyplývá, že dosažení smírného sporu prostřednictvím této naší služby není možné. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.

Pokud chce spotřebitel rozporovat (zamítavé) závěry reklamace, může se ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na zhotovitele s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci. Pokud by zhotovitel požadavkům spotřebitele i přes závěry znaleckého posudku nevyhověl, může se spotřebitel obrátit se svým nárokem na soud.

Pokud jde o argumentaci zhotovitele, odkazujeme se na naše vyjádření z 28.3.2021, kde uvádíme argumenty, pro které se domníváme, že odpovědnost, resp. informační povinnost, leží na profesionálovi v oboru, nikoliv na běžném spotřebiteli.