Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:293
Z toho za letošní rok:169
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#49152Vymazání údajů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 hodiny 32 minut

Detail stížnosti

Publikováno
08.03.2021, před 7 měsíci

Martin Frič

Znění stížnosti

Dobrý den,

Žádám tímto o vymazání osobních údajů a zrušení jakýchkoliv dalších objednávek a nabídek pro mou osobu.
Děkuji.

S pozdravem

Martin Frič


Požadované řešení

Prosím o vymazání osobních údajů a zrušení jakýchkoliv dalších objednávek a nabídek pro mou osobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2021 11:31, před 7 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2021 15:25, před 7 měsíci

Vážený pane Friči,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Abychom mohli vyhovět Vašemu požadavku, poprosíme Vás o zaslání doplňujících údajů, jako je Vaše zákaznické číslo (variabilní symbol na složence), číslo objednávky nebo adresa, na kterou byl produkt objednán. Na základě Vámi zaslaných informací Vás nebylo možné v systému jednoznačně identifikovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Martin Frič

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.3.2021 15:29, před 7 měsíci

Dobrý den, přikládám číslo objednávky,

2102534396

Děkuji a přeji pěkný den,
Martin

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2021 15:49, před 7 měsíci

Vážený pane Friči,

děkujeme za zaslání doplňujících údajů. Dovolte mi Vás informovat, že Váš zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Do doby, než se příslušná informace o blokaci propíše do všech našich systémů, což může trvat i několik dní, se však může stát, že k Vám ještě některá naše nabídka (prostřednictvím telefonu, emailu nebo pošty) dorazí, jelikož v okamžiku provedení blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku, prosím, nereagujte, případně sdělte našemu pracovníkovi, že blokace již byla provedena. V systému jsou již data zablokována a další adresné oslovení již nebude z naší strany iniciováno. Pokud neprojevíte zájem o naše adresné nabídky, jedná se tímto z naší strany o poslední kontakt.

Děkujeme a přejeme Vám pěkný den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Martin Frič

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.3.2021 15:51, před 7 měsíci

Hodnocení: