Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#49210Neakceptování výpovědi, automatické prodlužování smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
09.03.2021, před rokem

Vaclav Tomasek

Znění stížnosti

Dobrý den,

V r. 2018. jsem si aktivoval prémiové členství na jeden měsíc. Kvůli automatické prolongaci členství mi bylo později naůčtováno 2394,- Kč. Formou e-mailu jsem podal výpověď a požádal o smazání veškerých dat vztahujících se k mé osobě resp. mému uživatelskému profilu. O automatickém prodloužení členství jsem nebyl adekvátně informován a takovéto jednání považuji za neetické a podvodné. Částka 2394,- Mi byla naůčtována. Další platby jsem znemožnil a pokusil se odstranit svůj profil an C-Date.

Nyní jsem narazil na kampaň D-Testu, který se snaží proti těmto nefér praktikám bojovat a rozhodl se ověřit, zda bylo vše vyřízeno.
Ve spamboxu svého emailu jsem našel 2 zprávy z r. 2018 o opětovné prolongaci členství a naúčtování poplatku 4788,-Kč + manipulační poplatek 280,-Kč. Celkem tedy 5068,-Kč s upozorněním, že pokud nebude platba provedena do 11.12.2018 bude předána společnosti pro vymáhání dlužných poplatků.
Můj pokus o odstarnanění profilu a zrušení předplatného byl tedy zjevně marný.


Produkt

C-Date, id kontaktu: CXAUSF37


Požadované řešení

Refundace platby 2394,-Kč, storno poplatků vztažených k dalšímu prodlužování členství a všech dalších poplatků s tím spojených, odstranění mého profilu a smazání veškerých dat, které se vztahují k mé osobě


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2021 20:38, před rokem

Nově pro vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem platí aktualizované smluvní podmínky. Změna (v některých bodech) těchto podmínek je důsledkem mimosoudního řešení sporu vedeného se společnostmi provozujícími seznamky v rámci projektu www.neferoveseznamky.cz, který byl připraven a organizován spotřebitelskou organizací dTest.

Změna dle preambule Všeobecných obchodních podmínek společnosti dopadá na všechny spotřebitele (viz pasáž „pro všechny zákazníky společnosti Interdate S.A. platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky“).

Konkrétně se změny týkají (zejména) automatického prodlužování členství
- informace o automatickém prodloužení je sdělena spotřebiteli srozumitelně během registrace. I nadále ovšem platí, že pokud by bylo ujednání o automatickém prodloužení vztahu obsaženo pouze v obchodních podmínkách (to jsou především ty případy, kdy došlo k registraci před 20. 12. 2020), je vůči spotřebitel neúčinné, což plyne i ze stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. V takovém případě smlouva zanikla uplynutím doby, na kterou byl závazek původně sjednán, platně prolongována vůbec nebyla, a spotřebitel má povinnost hradit poplatek jen za onu původně sjednanou dobu (např. 1 měsíc), nikoliv za neplatně prolongované období (např. 12 měsíců).
- členství může být prodlužováno pouze na stejně dlouhé období, jaké bylo sjednáno na začátku a cena nebude po prodloužení navyšována [tzn. stál-li jeden měsíc prémiového členství 99,- Kč, musí i druhý měsíc (o nějž je závazek automaticky prodloužen) stát 99,- Kč]

a dále se týkají zjednodušení procesu ukončení placeného členství
- nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“).

Více na https://www.dtest.cz/clanek-8655/uzavreli-jsme-s-online-seznamkami-dohodu-ktera-pomuze-spotrebitelum.

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Pro úplnost dodáváme, že doposud neevidujeme jediný případ, kdy by se společnost rozhodla vymáhat poplatky za vadně provedenou prolongaci smluvního vztahu prostřednictvím soudu. Je to přitom jen soud, kdo může závazně nařídit platební povinnost spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
19.3.2021 11:20, před rokem

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2021 10:46, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2021 16:24, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.