Společnost


Sweet Garden s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4924Předváděcí akce ve Valašském Meziříčí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.11.2014, před 7 lety

Hilda Bartoňová

Znění stížnosti

Dne 16.10.14 jsem se zúčastnila předváděcí akce prováděné pracovníky shora uvedené firmy v pensionu Magnolie ve Valašském Meziříčí.Jsem starší osoba ,74 let, a podlehla jsem neskutečnému nátlaku z jejich strany a zakoupila jsem dvouplotýnkový indukční vařič,k tomu jsem obdržela jako dárek sadu nožů, a sadu nádobí,z nichž druhá sada měla být rovněž dárek,jak vyplývalo z výherní obálky se záznamem R 1 a kde byla uvedena také sleva 30 000 Kč z celkové ceny.Celkem jsem zaplatila v hotovosti 40 000 Kč.Po návratu z akce jsem ihned zaslala doporučeně písemně odstoupení od kupní smlouvy č. 1619041 (nebo 1610041 - číslo není řádně čitelné).Po tel.domluvě s pracovnicí této firmy dne 17.10.14 v 15,00 hod mi bylo sděleno,abych zboží odeslala na adresu jejich firmy a do 14 dnů mi budou vráceny peníze.Dne 18.10.14 jsem zboží odeslala,ale 31.10.14 mi bylo doručeno zpět a od té doby firma se mnou nekomunikuje.O tomto jejich přístupu a postupu jsem informovala dne 12.11.14 ČOI ve Zlíně k dalšímu jednání na ústředí v Praze.Zároveň mi bylo tímto pracovníkem doporučeno obrátit se na Vás a proto s důvěrou se k Vám obracím o pomoc.V přípqdě potřeby nutné doklady Vám zašlu.Děkuji za brzkou odpověď a přeji Vám hezký den a hodně úspěchů.


Hilda Bartoňová


Produkt

Popsané výše.


Požadované řešení

V8š náhled na skutečnost a možnost řešení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2014 09:44, před 7 lety

Byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinné vrátit si vzájemné plnění. Spotřebitel se pokusil splnit svou povinnost vrátit zboží, přičemž společnost nepřevzala řádně nabídnuté plnění a ocitla se tak v prodlení. Po dobu prodlení nese společnost nebezpečí škody na věci. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uschoval veškeré doklady prokazující pokus o vrácení zboží.
Dále je společnost v prodlení s vrácením kupní ceny, která měla být spotřebiteli vrácena nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Spotřebitel tedy může kromě kupní ceny požadovat i úroky z prodlení.
Doporučujeme spotřebiteli, aby společnosti zaslal předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu, ve které bude společnosti určena dodatečná lhůta ke splnění své povinnosti (min. 7 dní). Po marném uplynutí lhůty by bylo nutné obrátit se společností na soud.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2015 11:18, před 7 lety

Společnost se nám bohužel nepodalořilo kontaktovat. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. Upozorňujeme spotřebitelku, že faktické vymáhání práva však může být obtížné.


Hilda Bartoňová

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.1.2015 11:19, před 7 lety

Hodnocení: