Společnost


M7 Group S.A; Satelitní televize Skylink

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#49249Krácení servisního poplatku

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2021, před měsícem

Bohumil Červenka

Znění stížnosti

Servisní poplatek na 12 měsíců 1499,-Kč jsem uhradil 21.8.2020 pro číslo karty 42782847265 z účtu číslo 0342984003/0800. Po 3-týdenní nepřítomnosti se mi ukázalo na tv, že nemám uhrazeny poplatek a nelze zapnout programy. Bohumil Červenka, Pražská 1194, Pelhřimov. Děkuji za kladné vyřízení 10.3.2021


Produkt

Satelitní vysílání Skylinku - servisní poplatek


Požadované řešení

0dblokovani vysílání TV.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 10:25, před 23 dny

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.