Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:244
Z toho za letošní rok:57
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 80 stížnostech.

#49353Reklamace pohovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

25 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2021, před 9 měsíci

Lumír Puff

Znění stížnosti

Na začátku února (6.2.2021) jsem podal reklamaci sedačku, kterou jsem ani ne před rokem koupil v Jena nábytku. Dostal jsem odpověď, že ke reklamace zaevidovaná pod číslem 1000/21020185 a že reklamaci předali dodavateli, který se mi co nejdřív ozve s řešením. Celý měsíc se nic nedělo a 5.3.2021 přišla z reklamačního oddělení žádost o prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace. S tím jsem nesouhlasil a nabídl jsem jiné řešení. Nikdo mi ale na nic nezaregistroval. Dne 10.3.2021 jsem na reklamační oddělení poslal odstoupení od kupní smlouvy, kde jsem žádal o odvoz sedačky a vrácení peněz, do dnešního dne se mi ale nikdo neozval.


Produkt

Rozkládací sedačka


Požadované řešení

Vrácení zboží a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 13:53, před 9 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.


Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.3.2021 11:37, před 9 měsíci

Dobrý den,
dne 16.3 bylo se zákazníkem dohodnuto vrácení peněz na prodejně v Praze. V tento den byl objednán i dopravce na svoz zboží.
Svoz zboží od zákazníka proběhne dnes 26.3. Po svozu se zákazník dostaví na prodejnu, kde budou zákazníkovi vráceny peníze.
OKAY.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2021 14:31, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele a žádáme ho tímto o potvrzení vyjádření společnosti. Společnosti tímto děkujeme za součinnost.


Lumír Puff

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.3.2021 15:28, před 9 měsíci

Potvrzuji vyjádření prodejce. Jen jsem požadoval vrácení peněz na účet. Musím si ale zajet na prodejnu.
Děkuji

Reakce společnosti

Publikováno
7.4.2021 16:56, před 8 měsíci

Stížnost tedy považujeme za vyřízenou a prosíme o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 17:18, před 8 měsíci

Děkujeme společnosti i spotřebiteli za součinnost, stížnost tímto uzavíráme s dosažením dohody.